Drożej za nieruchomości

Nieznacznie wzrosły w Płocku podatki od nieruchomości. Nowe stawki radni przyjęli na ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta. Przyjęto maksymalne stawki zaproponowane w Monitorze Polskim, z kilkoma wyjątkami. Dotyczy to między innymi mieszkań i budynków zajętych na prowadzenie świadczeń zdrowotnych oraz budynków i gruntów zajętych pod działalność pożytku publicznego.
W przyszłym roku zapłacimy następujące stawki podatków od nieruchomości:
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,71 zł od 1m kw. powierzchni,
– pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1m kw. powierzchni,
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł od 1m kw. powierzchni.
Podatki od budynków
lub ich części:
– mieszkalnych – 0,47 zł od 1m kw. powierzchni użytkowej,
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,01 zł od 1m kw. powierzchni użytkowej,
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,86 zł od 1m kw. powierzchni użytkowej,
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,79 zł od 1m kw. powierzchni użytkowej,pozostałe:
– o powierzchni nie przekraczającej 12m kw., w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,18 zł od 1m kw. powierzchni użytkowej,
– o powierzchni powyżej 12m kw., w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,37 zł od 1m kw. powierzchni użytkowej.
Podatek od budowli będzie wynosił w przyszłym roku 2% ich wartości.
Z podatków
od nieruchomości
zwolnione są:
– budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez spółdzielnie mieszkaniowe działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu,
– nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochotniczych straży pożarnych w zakresie ich działalności statutowej,
– budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,
– budynki i grunty zajęte na parkingi wielopoziomowe ogólnodostępne o charakterze wolnostojącym.
Radni rozszerzyli także zwolnienia od podatków na szpitale. Jest to jednak niezgodne z obowiązującymi przepisami, więc przyjęta w ubiegłym tygodniu uchwała zostanie w części uchylona lub dojdzie do jej zmiany na kolejnej sesji. Przedstawione powyżej stawki podatków na pewno pozostaną jako obowiązujące w przyszłym roku. (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Zespół Artystyczny Wojska Polskiego wystąpi w Płocku

W Płocku – na zaproszenie PKN ORLEN – wystąpi Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Widowisko …

Dzieci i młodzież bez biletu

Od minionej soboty, 1 września wszystkie dzieci w wieku do 7 lat, a także uczniowie …