Najnowsze informacje

Droga S10 jak najbliżej Płocka

Jak najszybciej i jak najbliżej Płocka – radni województwa mazowieckiego przyjęli stanowisko w sprawie przyspieszenia prac nad budową drogi S10 w bezpośrednim sąsiedztwie Płocka. Jest to warunek konieczny do dalszego rozwoju miasta liczącego ponad 100 tys. mieszkańcow, a przede wszystkim – zwiększenie komfortu życia płocczan.
Budowa trasy S10 pozwoli na wyprowadzenie z centrum Płocka przewozu towarów niebezpiecznych z PKN ORLEN, a także zwiększy przepustowość układu komunikacyjnego miasta. – W tej chwili budowa trasy S10 przebiegającej jak najbliżej Płocka to jedna z najważniejszych kwestii umożliwiających dalszy dynamiczny rozwój miasta – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Wyprowadzenie z centrum Płocka transportu materiałów niebezpiecznych nie tylko usprawni komunikację w mieście, ale również poprawi bezpieczeństwo jego mieszkańców. Budowa tej drogi jest też ważna ze względu na rozwój całego subregionu płockiego, a w szerszym kontekście także całego Mazowsza. Jako władze województwa już wielokrotnie apelowaliśmy do administracji rządowej o realizację tej inwestycji. Liczymy, że głos radnych województwa zostanie wysłuchany.
Zadowolenia z decyzji radnych wojewódzkich nie kryje prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, który skomentoował sprawę na jednym z portali społecznościowych. – Fantastyczna wiadomość! Sejmik Samorządowy Województwa Mazowieckiego jednogłośnie przyjął stanowisko w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S-10. Radni mazowieccy chcą przyspieszenia prac nad tą trasą i chcą, by przebiegała jak najbliżej Płocka. Osobiście przekonywałem radnych o tym, jak ważna jest dla nas ta droga i jej przebieg. Podobnie jak w przypadku połączenia koleją Płocka z Modlinem. Jak widać – skutecznie – komentuje prezydent Andrzej Nowakowski.
W swoim stanowisku radni Mazowsza zauważają, że „konieczne jest przyspieszenie prac nad realizacją budowy drogi S10 na terenie województwa mazowieckiego, zlokalizowanej jak najbliżej Płocka”. Wnioskują również o „jak najszybsze rozpoczęcie prac projektowych nad przebiegiem lokalizacji drogi S10 i jej budowę”.

(jac)
fot. Materiały GDDKIA

Zobacz kolejny artykuł

Placówka opiekuńczo-wychowawcza przy Południowej

Firma Budmax z Fabianki w województwie kujawsko-pomorskim buduje placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ulicy Południowej 13. Budynek …

Trzy płockie szkoły mają nowe fordy

Dyrektorzy trzech płockich szkół odebrali kluczyki do nowych fordów transitów. Zakupiło je miasto w ramach …

Jeden komentarz

  1. Jan Wyrębkowski

    Tylko, że w Płocku nie o to chodzi! Miasto Płock i jego obszar funkcjonalny wymagają bardzo starannego zaplanowania funkcjonowania i zagospodarownia przestrzennego a nie forsowania nieprzemyślanych pomysłów podsuwanych przez poszczególne osoby lub grupy! Tak nie zbudujemy dobrze funkcjonującego miasta i nie wykrujemy jego rozwoju!