Dotacje na rozwój

W ubiegłym tygodniu płoccy radni zapoznali się z informacją na temat współpracy miasta z uczelniami wyższymi. Uchwała o współpracy została podjęta w grudniu 2004 roku. Od początku tego roku z budżetu miasta przekazano dotacje między innymi na rozwój i modernizację bazy lokalowej płockich szkół wyższych.

Politechnika Warszawska – Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych otrzymała z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta dotację w wysokości 383 tysięcy złotych. Pieniądze zostały przeznaczone na modernizację i unowocześnienie bazy laboratoryjnej, wymianę windy osobowo – towarowej w gmachu przy Łukasiewicza oraz remonty sal dydaktycznych. 3 tysiące złotych przekazano ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rekultywację trawników wokół Domu Studenckiego Wcześniak oraz stołówki. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa za 290 tysięcy złotych kupiła sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, pomoce dydaktyczne oraz książki i podręczniki do Biblioteki Głównej Uczelnianej.
Inną forma pomocy jest możliwość przeznaczania mieszkań z zasobu gminy dla pracowników dydaktycznych i naukowych uczelni wyższych. Jednak w tym roku do Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej nie wpłynął żaden wniosek uczelni w tej sprawie.
Towarzystwo Wspierania Szkolnictwa Wyższego i Oświaty realizuje od lutego tego roku zadanie „Prowadzenie na rzecz społeczności lokalnej działań w zakresie edukacji i oświaty – tworzenie systemu wspomagania dzieci młodzieży szczególnie uzdolnionych oraz podwyższanie jakości pracy placówek oświatowych”. Projekt polega to na opiece merytoryczno – psychologicznej nad uczniami uzdolnionymi z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. W ramach działań pozaszkolnych biorą oni udział w projekcie edukacyjnym Deltaklub. Do czwartej edycji programu zakwalifikowano w tym roku szkolnym 52 uczniów. W sumie uczestnikami projektu jest 135 uczniów.
Urząd Miasta pomaga płockim uczelniom wyższym także w zakresie sportu, kultury i turystyki. Dofinansowano lub udzielono pomocy w przygotowaniu następujących imprez: III Międzynarodowy Festiwal Judo Dzieci i Młodzieży (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica), koncert jubileuszowy Zespołu Tańca Ludowego „Masovia”, juwenalia (PW-SNTiS), Studencki festiwal Piosenki Katorga i koncerty chóru Vox Juventutis (PWSZ). Z budżetu miasta dofinansowano również organizacje konferencji: „40-lecie Instytutu Inżynierii Mechanicznej Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW w Płocku i III Międzynarodową Konferencję Naukową „Gospodarka w warunkach integracji europejskiej” zorganizowaną przez PWSZ.
W trzeciej edycji konkursu „Dyplom dla Płocka” na najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie o tematyce naukowo – badawczej związane z rozwiązywaniem problemów gospodarczych, społecznych i technicznych w naszym mieście wpłynęło w roku akademickim 2007/2008 siedem prac z trzech uczelni wyższych. Laureaci otrzymali od Prezydenta Płocka nagrody w wysokości od 1 do 4 tysięcy złotych.
Współpracę miasta ze szkołami wyższymi dobrze oceniają przedstawiciele uczelni.
– Politechnika Warszawska działa w Płocku już od 41 lat. Misją placówki, oprócz działań dydaktycznych i naukowych jest działanie na rzecz miasta i regionu we współpracy z dużymi zakładami przemysłowymi. Współpracujemy również z władzami miasta. Jestem zadowolony z wyników tej współpracy. Chciałbym, aby głównym naszym wspólnym celem stało się stworzenie takich warunków studiów, które w przyszłości zapewniłyby absolwentom pracę – powiedział rektor PW-SNTiS prof. Jacek Kubissa.
– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa stara się dostosować kierunki studiów do potrzeb rynku pracy. Pomaga nam w tym miasto i liczę na to, że ta współpraca się zacieśni – powiedział doc. dr Jan Kalinowski, prorektor ds. studenckich i nauczania PWSZ.
Zdaniem zastępcy prezydenta Płocka Tomasza Kolczyńskiego warto doprowadzić do reaktywacji Konwentu Rektorów płockich uczelni.  
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Spotkanie z płockimi kombatantami

Tradycyjnie we wrześniu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotyka się z przedstawicielami płockich kombatantów, osób represjonowanych, …

Płocki Urząd Skarbowy z kolejnym wyróżnieniem

Przedsiębiorcy ponownie docenili współpracę z płockim Urzędem Skarbowym. Po raz kolejny przyznali certyfikat „Urząd Skarbowy …