Najnowsze informacje

Dofinansowanie dla Parku

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o wyborze projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Spośród 166 złożonych projektów wyłoniono 26. Wśród nich znalazł się program rozwoju Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego na lata 2007-2013 pn. „Budowa i rozwój komponentu technologicznego oraz naukowo – badawczego PPP-T w Płocku dla ponadregionalnej działalności innowacyjnej”. Łączna wartość projektu zamknęła się kwotą 238 milionów złotych.
Wsumie wartość wszystkich zaakceptowanych wniosków to 2,8 mld zł, z czego dofinansowanie wyniesie ok. 1,8 mld zł. Projekty te będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Według Krzysztofa Lewandowskiego, prezesa zarządu PPP-T SA, skala przedsięwzięcia, jaką Zarząd PPP-T S.A. zaproponował Zarządowi Województwa Mazowieckiego do realizacji na lata 2007 – 2013, jest niewątpliwie unikalna w skali kraju i ma się stać bardzo ważnym impulsem i szansą dla rozwoju konkurencyjności regionu płockiego i mazowieckiego, ma także pozwolić na zbudowanie w Płocku ośrodka innowacyjności, który swym oddziaływaniem obejmować będzie cały kraj.
– Projekty planowane do realizacji na lata 2007 – 2013 są kolejnym etapem budowy Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, który rozpoczęliśmy, dzięki wsparciu Akcjonariuszy: Miasta Płock oraz PKN ORLEN S.A w 2005 r., budową komponentu przemysłowego – informuje nas Krzysztof Lewandowski. – Rzeczowa realizacja projektu budowy infrastruktury Parku Przemysłowego jest obecnie na ukończeniu (termin realizacji do 31.12.2006 r.), natomiast w zakresie finansowym spółka rozliczyła i otrzymała zwrot wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w wysokości ok. 55% przyznanej dotacji.
Uściślijmy, że płocki program rozwoju PPP-T, który zdobył uznanie ekspertów dokonujących analizy nadesłanych propozycji, składa się z 7 powiązanych ze sobą projektów inwestycyjnych, skierowanych głównie na rozwój infrastruktury komponentów naukowo – badawczego i technologicznego, a jednocześnie uzupełniających i wzmacniających realizowany obecnie komponent przemysłowy. Niezwykle istotnym, z punktu widzenia strategicznego rozwoju sfery naukowo – badawczej i wykorzystania istniejącego w Płocku potencjału, jest projekt budowy infrastruktury badawczo – wdrożeniowo – laboratoryjnej, planowany do realizacji wspólnie z Politechniką Warszawską filia w Płocku – partnerem strategicznym Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego.  
szat

Zobacz kolejny artykuł

Nagradzają dzieci swoich pracowników

Są młodzi, zdolni, mają świetne wyniki w nauce. I za to zostali nagrodzeni. Po raz …

POKiS ma już nową siedzibę, wielkie otwarcie we wrześniu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki rozpoczyna przeprowadzkę z budynku przy ul. Sienkiewicza do nowej siedziby …