Darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży

Całkowicie zwolnione z opłat są dziś dzieci do czwartego roku życia. Rozporządzenie, które podpisał prezydent Andrzej Nowakowski, zacznie obowiązywać od września tego roku. Dotyczy ono wszystkich dzieci wraz z ostatnim rocznikiem gimnazjum.
Zwolnienie z konieczności kupienia biletu dotyczy dzieci jadących autobusami Komunikacji Miejskiej w strefie „A”, czyli na terenie Płocka. Za jazdę autobusem podmiejskim trzeba będzie zapłacić. Aby dziecko mogło skorzystać z ulgi, musi mieć legitymację ucznia płockiej szkoły. – Sprawa takiej ulgi nie jest czymś całkowicie nowym – komentowała zaproszona na spotkanie z dziennikarzami radna Daria Domosławska, która w styczniu tego roku przygotowała interpelację w sprawie bezpłatnych przejazdów autobusami dla uczniów szkół podstawowych. – Śledzę to, co dzieje się w innych samorządach i zauważyłam, że duże miasta wprowadzają zniżki dla dzieci. Dlatego złożyłam interpelację w tej sprawie. Z radością przeczytałam w odpowiedzi na moje wystąpienie, że mój pomysł zostanie przeanalizowany. Jest to inwestycja w młodzież, na pewno zaowocuje. Taka ulga ma charakter edukacyjny, uczy młodzież korzystać z komunikacji publicznej zamiast z samochodu – dodawała radna.
Powyższe działania stanowią wyjście naprzeciw potrzebie promocji i edukacji pożądanych zachowań komunikacyjnych w postaci zachęcenia do regularnego poruszania się po terenie miasta komunikacją miejską, w szczególności przez najmłodszych mieszkańców miasta oraz ich rodziców. Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla dzieci będzie pełnić rolę edukacyjną w zakresie korzystania ze środków komunikacji miejskiej. Może spowodować zmniejszenie natężenia ruchu drogowego w godzinach szczytu poprzez zamianę samochodu osobowego na komunikację miejską w celu dojazdu z domu do placówki oświatowej i z placówki oświatowej do domu oraz innych podróży np. na zajęcia dodatkowe.
Zarządzenie przygotowano po przeanalizowaniu podobnych działań innych samorządów w Polsce, które wprowadziły bezpłatną komunikację miejską dla dzieci w wieku do ukończenia szkoły podstawowej. – Przyglądaliśmy się doświadczeniom innych miast, które wprowadziły darmową komunikację dla dzieci i młodzieży. Są to większe od Płocka ośrodki, jak m.in. Lublin, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Poznań, czy Warszawa – mówi prezydent Andrzej Nowakowski.
Jest jeszcze jeden ważny zapis w zarządzeniu. Z opłaty za jazdę KM zwolnione są wszystkie dzieci do chwili pójścia do szkoły podstawowej, także z innych miejscowości w kraju.
Miastami, które wprowadziły bezpłatne przejazdy dla takiej jak w Płocku lub szerszej kategorii najmłodszych pasażerów, są: Lublin, Gdańsk (także dla uczniów szkół średnich), Gdynia (do ukończenia 20 lat), miasta i gminy w Górnośląskiej-Zagłębiowskiej Metropolii (do 16 roku życia), Szczecin, Poznań, Warszawa, Kraków.
Wzrost rekompensaty wypłacanej dla Spółki KMP z tytułu utracenia przychodów ze sprzedaży biletów dla najmłodszych pasażerów jest szacowany na kwotę ponad 1 miliona złotych (KM Płock) i nie wyższą niż 3 miliony złotych rocznie.
Dzieci z miejscowości ościennych będą się poruszać na dotychczasowych zasadach. Nikt z wójtów okolicznych gmin nie zwrócił się dotychczas o objęcie młodych pasażerów poruszających się komunikacją miejską programem bezpłatnych przejazdów. Wiązałoby się to ze zwiększeniem dotacji przekazywanych przez poszczególne gminy dla Gminy Miasto Płock za funkcjonowanie po ich terenie usługi transportowej.

Będą zmiany w komunikacji
Dziś płocka Komunikacja Miejska ma flotę nowoczesnych pojazdów, z których wiele „przyklęka” na przystankach, jest niskopodłogowych, ma klimatyzację i monitoring. Wszystkie mają biletomaty, których uzupełnieniem są stacjonarne biletomaty i nowe wiaty przystankowe. – W ciągu ostatnich lat wymieniliśmy na nowe 115 wiat spośród 134 wiat istniejących. Do końca roku pojawią się jeszcze nowe wiaty na ulicach: 6 na Łukasiewicza, 10 na Przemysłowej i Kostrogaj, 2 na Mickiewicza i 1 na Tysiąclecia – tłumaczy Hubert Woźniak z ratuszowego zespołu współpracy z mediami. – Spośród nich 20 wiat ma system dynamicznej informacji pasażerskiej. W tym roku następne 11 przystanków zostanie wyposażonych w ten system. Ponadto w ostatnich latach wybudowaliśmy w nowych lokalizacjach ponad 40 przystanków. Wszystko dla ułatwienia dostępu mieszkańców do usługi komunikacji miejskiej.
Za kilka tygodni przyjedzie do Płocka 25 nowoczesnych, klimatyzowanych autobusów hybrydowych, wyposażonych nawet w gniazdka do ładowania urządzeń mobilnych. Ich zakup był możliwy przy wsparciu środków z UE. Oznacza to, że oddamy „na złom” pierwsze autobusy niskopodłogowe. – W tym roku planujemy przeprowadzenie badań popytu w komunikacji miejskiej, podobnie jak to miało miejsce w 2011 roku. Analiza zebranych danych posłuży do ewentualnego wprowadzenia zmian w jej funkcjonowaniu w przyszłym latach – dodaje Hubert Woźniak.
Urząd Miasta bierze pod uwagę wprowadzenie kilku zmian w systemie komunikacji publicznej. Chodzi między innymi o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów szczególnie w godzinach szczytów komunikacyjnych. Po oddaniu do użytku II i III odcinka obwodnicy możliwe będzie uruchomienie nowej linii pospiesznej B z Podolszyc do Orlenu z ewentualnym wydłużeniem do Szpitala Wojewódzkiego na Winiarach. Planowane jest także uruchomienie tzw. linii osiedlowych przebiegających po ulicach takich jak: Królewiecka (dojazd do targowiska), 1 Maja (dojazd do Urzędu Skarbowego), Stare Miasto, Rembielińskiego i na innych uliczkach, gdzie obecnie nie kursują autobusy. W tym celu konieczne będzie pozyskanie małych autobusów i uruchomienie w nowych lokalizacjach przystanków autobusowych.

Jacek Danieluk
fot. archiwum

Zobacz kolejny artykuł

Przyszli podziękować Jurkowi Owsiakowi

Czerwone naklejane serca, mnóstwo czerwonych balonów i wielkie, głośne „Siema!” zabrzmiało w niedzielny wieczór na …

Jeden komentarz

  1. “Taka ulga ma charakter edukacyjny, uczy młodzież korzystać z komunikacji publicznej zamiast z samochodu – dodawała radna.” No tak,bo gimnazjaliści śmigają autami :)