Najnowsze informacje

Co z gospodarką?

W ewidencji działalności gospodarczej w tym roku zarejestrowanych jest około 2 tys. 98 podmiotów gospodarczych. Działalność gospodarczą zgłosiło 105 osób, natomiast z jej prowadzenia zrezygnowało 126 podmiotów gospodarczych. Recesja w dalszym ciągu daje się we znaki małym, kilkuosobowym firmom.Największe na terenie miasta Gostynina i całego powiatu, zatrudniające dużą liczbę pracowników, to firmy: Hydropol (ok. 200 osób), Era-Gost (80 osób), Holding Pietrzak (110), Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (23), Caro (70), Budrox (50), Dubimex (ok. 140), Dubielak (ok. 180), Zakład Piekarniczy Broda (ok. 45), Hurtownia Rysio (45).
Ze statystyki wynika, że w większości są to przedsiębiorstwa małe, do 50 pracowników, a roczny dochód netto nie przekracza 5 mln euro i średnie (do 250 pracowników), dochód netto do 27 mln euro). Najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 578 funkcjonuje w gminie Gostynin, są to głównie firmy zajmujące się handlem i usługami.
Mniej, bo 328 podmiotów gospodarczych, jest w gminie Sanniki, tu również największym zainteresowaniem cieszą się usługi i handel, w tym roku z działalności zrezygnowało około 20 przedsiębiorców. W gminie Szczawin Kościelny jest około 140 firm małych i średnich, najmniej, bo 109 takich firm, znajduje się w gminie Pacyna.
W powiecie gostynińskim liczą na to, że sytuację gospodarczą poprawi akcesja. Duże nadzieje wiąże się z unijnymi funduszami strukturalnymi, przeznaczonymi na przystosowanie do UE. Póki co gostynińscy przedsiębiorcy korzystają z bezpłatnego doradztwa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i CWB w Płocku, które udzielają porad na temat dostępnych programów i dotacji dla sektora MSP. Część firm jest już w zasadzie przygotowana do funkcjonowania na nowym europejskim rynku gospodarczym. Certyfikat ISO 9001 mają Hydropol, Elgo i Budrox. Inne pracują nad tym, aby odpowiednie certyfikaty uzyskać jak najszybciej (np. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Homar). Trzeba jednak pamiętać, że na to potrzebne są duże środki finansowe, a nie wszystkie firmy nimi dysponują.
(eg)

Zobacz kolejny artykuł

Nagradzają dzieci swoich pracowników

Są młodzi, zdolni, mają świetne wyniki w nauce. I za to zostali nagrodzeni. Po raz …

POKiS ma już nową siedzibę, wielkie otwarcie we wrześniu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki rozpoczyna przeprowadzkę z budynku przy ul. Sienkiewicza do nowej siedziby …