Najnowsze informacje

Będą wspólne projekty

„Otwarty dialog, konfrontacja oraz wymiana opinii i doświadczeń to podstawowe zamierzenia, do których winien dążyć każdy mieszkaniec i każda instytucja, o ile wierzy w Europę i wartości, które niesie ze sobą Wspólnota Europejska” – tak w podsumowaniu pierwszej fazy wspólnego projektu powiatu płockiego i prowincji Alessandria (Włochy, region piemoncki) napisał prezydent tej prowincji Paolo Filippi. Delegacja prowincji przebywała w ubiegłym tygodniu na terenie powiatu płockiego i rozmawiała ze Starostwem Powiatowym w Płocku na temat kolejnych wspólnych projektów.

„Tygodnik Płocki” był jednym z inicjatorów nawiązania współpracy z tą włoską prowincją. Pomysł podsunął przewodniczący rady powiatu płockiego Adam Sierocki. Efektem była między innymi ubiegłoroczna wizyta redaktora naczelnego TP w Alessandrii, która poprzez publikacje prasowe dała początek współpracy. Jej pierwszym wymiernym efektem był udział samorządu powiatu płockiego w projekcie „EcoPoland”.
– Powstanie i rozpowszechnianie ekomuzeów w Europie jest zjawiskiem względnie nowym, zaistniałym w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku – mówi Gabriella Bovone, opiekun projektu, profesor uniwersytetu w Piemoncie. – Ogólnie rzecz biorąc nasz projekt zakłada stworzenie pewnej, wyjątkowo elastycznej metodologii działania na danym terytorium, którą będzie można zastosować tam, gdzie pojawiają się inicjatywy promowania działań wspierających dany obszar i żyjących na nim wspólnot. Opierając się na polskim doświadczeniu muzeum na otwartej przestrzeni, obecności wyjątkowych parków i kulturze związanej z hodowlą koni, projekt zakłada zaszczepienie procesów, dojrzałych na gruncie regionu piemonckiego, w rzeczywistości polskiej pod czujnym okiem struktur uniwersyteckich, ekomuzeów aleksandryjskich, sektora parków i obszarów chronionych prowincji Alessandria.
Wśród obszarów wyznaczonych jako potencjalne centrum uaktywnienia procesu ekomuzealnego, Włosi zwrócili szczególną uwagę na Łąck i funkcjonujące w tej miejscowości Państwowe Stado Ogierów. Dla gości z półwyspu apenińskiego ważne jest także, że stajnia z Łącka eksportuje konie wyścigowe do Włoch, a niegdyś Polska dostarczała do tego kraju także konie pociągowe i wojskowe. Także Skansen w Sierpcu Włosi określili jako potencjalne laboratorium terytorialne, poświęcone działalności ekomuzealnej. Byli i są pod wielkim wrażeniem sierpeckiego muzeum wsi. W swoich naukowych publikacjach piszą między innymi, że „dokładność rekonstrukcji i oddania szczegółów jest wręcz maniakalna”. – Jeśli chodzi o skansen w Sierpcu, to Włosi mogą wręcz uczyć się od Polaków – twierdzi Gabriella Bovone. – Myśmy byli pod wielkim wrażeniem, że dyrektor tego obiektu z własnej pasji uczynił zawód.
Goście z Alessandrii podczas oficjalnego spotkania z zarządem i radnymi powiatu płockiego, w środę 22 października, zaproponowali także współpracę przy dwóch kolejnych projektach. Pierwszy z nich nosi roboczą nazwę: „Badania antropologiczne dotyczące źródeł i korzeni religii ludowej”. Według Simony Salomone, dyrektora Lokalnej Grupy Działania w prowincji Alessandria, pierwsza faza tego projektu powinna być wykonana niezależnie przez obie strony na własnych terytoriach. Po tej części projektu powstaną pewne mapy danych (święta religijne, obrządki kultu itp.) do analizy, które pozwolą zrozumieć relacje pomiędzy praktykami religijnymi i życiem codziennym lokalnej społeczności. Następnie sporządzona zostanie publikacja popularnonaukowa rozprowadzana wśród placówek oświatowych. Projekt zakłada także między innymi zorganizowanie konkursów wśród uczniów szkół, a także aktywne włączenie komórek i społeczeństw parafialnych.
Kolejny projekt – pod nazwą „Wartości i produkty z serca Europy” zakłada poprawę jakości życia lokalnych społeczności poprzez lepszą, specjalistyczną promocję wyrobów lokalnych, kultury i tradycji lokalnych. – Specjaliści już dawno zauważyli, że następuje odnowa klasycznych koncepcji marketingu – zainicjował rozmowę na temat projektu Mario Bruzzone, profesor Uniwersytetu Piemonckiego. – Rynek produktów unikalnych, lokalnych nie jest już marginesowy, ale reprezentuje na rynku ogólnym wręcz pewną elitę.
Projekt ten przewiduje zaangażowanie sektora produkcyjnego (rolnictwo, małe firmy) oraz usług (turystyka itp.) w stworzenie sieci przedsiębiorstw, których produkcja byłaby ściśle związana z miejscową tradycją.
Władze starostwa powiatowego w Płocku chcą współpracować przy wszystkich zaproponowanych przez Włochów projektach. – Religia ludowa jest u nas rozumiana trochę inaczej niż we Włoszech, niemniej nasza współpraca może się opierać na odniesieniu do takich świąt ludowych jak dożynki czy Boże Ciało – zauważa wicestarosta Jan Ciastek. – Co do drugiego projektu, to także podejmiemy współpracę, korzystając z doświadczeń naszego Wydziału Rozwoju i Funduszy Strukturalnych. Współczesny świat jest bowiem taki, że tylko wzajemnie sobie pomagając, można osiągnąć jakieś efekty.
Tomasz Szatkowski

Zobacz kolejny artykuł

POKiS ma już nową siedzibę, wielkie otwarcie we wrześniu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki rozpoczyna przeprowadzkę z budynku przy ul. Sienkiewicza do nowej siedziby …

Medal „Laude Probus” dla kuszników i autorki

Do grona laureatów honorowego wyróżnienia – medalu „Laude Probus” dołączyli nowi uhonorowani. „Zasługującymi na pochwałę” …