Najnowsze informacje

45 lat „Chemika”

Chociaż dzisiejszy budynek szkoły funkcjonującej obecnie pod nazwą Zespołu Szkół Centrum Edukacji niewiele przypomina ten sprzed kilkudziesięciu lat, to jedno z pewnością w popularnym
„Chemiku” pozostało bez zmian. Wspaniała atmosfera, którą tworzą kolejne pokolenia uczniów i nauczycieli. W piątek ci, którzy przed kilku, kilkunastu i kilkudziesięciu laty opuścili szkolne mury, razem z obecnymi uczniami i kadrą profesorską świętowali jubileusz 45 Zespołu Szkół Centrum Edukacji.
Obecny Zespół Szkół Centrum Edukacji jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji szkolnej zapoczątkowanej przez znany wszystkim płocczanom „Chemik”. Przyczynkiem, do utworzenia przed 45 laty szkoły była budowa Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych. We wrześniu 1962 roku decyzją ministerstwa powołano trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową dla pracujących oraz 2,5 letnią Państwową Szkołę Techniczną dla absolwentów liceów ogólnokształcących. Uczniowie szkoły zawodowej zdobywali specjalność aparatowy przemysłu chemicznego. Słuchacze PST przygotowywani byli do pracy w kierunku technologia przerobu ropy naftowej i analiza chemiczna. W pierwszym roku naukę w szkole rozpoczęło 219 osób. W sześciu salach lekcyjnych i dwóch pracowniach chemicznych naukę prowadziło ośmiu nauczycieli. – Nie wszyscy pamiętają, że pierwsza siedziba szkoły mieściła się w Radziwiu przy ulicy Kolejowej. Dzięki staraniom zakładu i władz miasta w sierpniu 1962 roku przyznano miejsce pod budowę nowej szkoły. 2 września 1964 roku odbyły się pierwsze zajęcia w nowym, częściowo przekazanym do eksploatacji budynku szkolnym przy ulicy Kobylińskiego 25 – wspominała w przygotowanym na jubileuszowe obchody rysie historycznym dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Anna Skorus.
Wyposażona w nowoczesne pomoce naukowe i urządzenia w laboratoriach i warsztatach szkolnych, dysponująca odpowiednim zapleczem szkoła rozwijała również nowe kierunki kształcenia. Przede wszystkim takie, które przygotowywały wykwalifikowaną kadrę dla rozbudowującej się Petrochemii. Od września 1965 roku w Chemiku powołano kolejny typ szkoły: technikum chemiczne na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży niepracującej. Trzy lata później ofertę edukacyjną rozszerzono o pięcioletnie technikum chemiczne dla absolwentów szkół podstawowych, a od 1972 roku o czteroletnie liceum zawodowe. W roku szkolnym 1969/70 naukę we wszystkich typach szkół rozpoczęło 1100 uczniów. Od początku szkoła miała w swojej ofercie kształcenie dla pracowników MZRiP. Chętni mogli wybierać naukę w zaocznym wydziale technikum chemicznego dla pracujących, policealnym studium zawodowym dla pracujących oraz średnim studium zawodowym. Kolejne lata przynosiły dalsze zmiany, rozbudowę bazy dydaktycznej, jej unowocześnianie, doposażanie.
V Liceum
Ogólnokształcące
W roku szkolnym 1994/95 odbył się ostatni nabór do trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Zakończyła ona swoją działalność w 1997 roku, ten rok był również ostatnim w kilkunastoletniej historii szkolnych warsztatów. Ale był to zarazem początek dla kolejnego typu szkoły – V Liceum Ogólnokształcącego, w którym pierwszy nabór odbył się w roku szkolnym 1997/98. Od 1999 roku w budynku „Chemika”, dokładnie w miejscu dawnych warsztatów, swoją siedzibę znalazła spółka Centrum Edukacji, która stała się organem prowadzącym dla Zespołu Szkół. W ich skład wchodziły: technikum zawodowe i liceum ogólnokształcące.
Przez ponad 40 lat klimat „Chemika” tworzyły i tworzą kolejne pokolenia młodzieży, które postanowiły w tej szkole zdobywać wiedzę. W ciągu tych lat reprezentantów szkoły nie zabrakło na konkursach wiedzy, olimpiadach, zawodach sportowych. Swoje zainteresowania rozwijają w zespołach muzycznych, tanecznych, grupach teatralnych, kabaretach, organizacjach młodzieżowych. – Cieszą nas wszystkie te mniejsze i wielkie sukcesy naszych uczniów. Ale najbardziej cieszy to, że wielu spośród naszych wychowanków sięgnęło po najwyższe trofea, zajmując wysokie miejsca, zdobywając tytuły finalistów, laureatów – wymieniała
dyrektor Skorus.
Szkoła w swojej historii może pochwalić się wieloma sukcesami. Z pewnością zaliczyć do nich trzeba ogólnopolski konkurs chemiczny, którego jest pomysłodawcą i organizatorem. W tym roku szkolnym odbędzie się jego XV edycja i kolejni laureaci odbiorą indeksy na politechnikę. Od wielu lat szkoła ściśle współpracuje z Politechniką Łódzką oraz Politechniką Warszawską w Płocku. Zespół Szkół jest pomysłodawcą konkursu języka angielskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który jest prowadzony we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku. Jego laureaci otrzymują indeksy na PWSZ. ZSCE może pochwalić się wieloma wybitnymi wychowankami, którzy zajmują i piastują ważne stanowiska, głównie w PKN Orlen. Lista jest długa. Wśród znanych wychowanków ZSCE są m.in.: związani z PKN Orlen Marek Sęp, Czesław Bugaj, Bogdan Kwiatkowski, ks. Andrzej Leleń, ks. Paweł Kułakowski, Jarosław Zaroń, Maciej Krzemiński oraz Jadwiga Złotowska (dyrektor szkoły w latach 1989-2004), Jolanta Zawadewicz obecna wicedyrektor ZSCE.
Obecnie w ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół Centrum Edukacji można wybrać kształcenie w Technikum (technik technologii chemicznej), Liceum Ogólnokształcącym, Policealnym Studium Zawodowym. – Każda data rocznicowa związana ze szkołą jest niezwykle ważna, bo umacnia jej pozycję w lokalnym środowisku. Technikum, które dało podwaliny pod dzisiejszą szkołę, ma godnych następców i kontynuatorów. Szkoła przygotowuje fachowców poszukiwanych na rynku pracy – mówiła Anna Skorus.
Piątkowe uroczystości połączone były z przywróceniem szkole imienia Ignacego Łukasiewicza. Na honorowym miejscu, w szkolnym patio swoje miejsce znalazło odrestaurowane popiersie patrona, które jak mówią i nauczyciele i uczniowie, będzie sercem szkoły.  
rad

Zobacz kolejny artykuł

POKiS ma już nową siedzibę, wielkie otwarcie we wrześniu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki rozpoczyna przeprowadzkę z budynku przy ul. Sienkiewicza do nowej siedziby …

Medal „Laude Probus” dla kuszników i autorki

Do grona laureatów honorowego wyróżnienia – medalu „Laude Probus” dołączyli nowi uhonorowani. „Zasługującymi na pochwałę” …