20 procent rynku

Uruchomienie 120 stacji własnych, zdobycie 20% udziału w skonsolidowanym rynku litewsko – łotewskim, wprowadzenie marek stacji ORLEN Lietuva i ORLEN Latvija to trzy filary rozwoju sieci detalicznej PKN ORLEN na rynkach krajów bałtyckich. Na stacjach wraz z marką premium pojawią się paliwa VERVA, jak również wprowadzone zostaną nowe standardy oferty pozapaliwowej oraz gastronomii.
Tworzenie sieci detalicznej na Liwie i Łotwie opierać się będzie na trzech etapach realizacji planów, które w perspektywie 5-letniej pozwolą zdobyć 20% skonsolidowanego rynku obydwu krajów.
W fazie pilotażowej, do końca 2008 roku, PKN ORLEN będzie koncentrować się na przejęciach wybranych obiektów lub sieci i działaniach przygotowawczych do inwestycji budowlanych. W drugim etapie, planowanym na lata 2009-2010, kontynuowany będzie proces przejęć, ale główne działania skupią się na uruchamianiu nowo budowanych stacji. Ostatnia faza poświęcona będzie umacnianiu pozycji sieci na rynkach bałtyckich i sfinalizowaniu planów budowy obiektów. Założenia harmonogramu wskazują, iż do 2012 roku w ramach przejęć zakupionych zostanie około 20 stacji na Litwie i ok. 25 na Łotwie. W tym czasie na rynku litewsko-łotewskim pojawi się 75 nowo wybudowanych obiektów. W okresie realizacji planów zakupowo – budowlanych stale rozwijany będzie również system franczyzowy. Zakładane jest, że w ramach tego systemu do 2012 roku podpisanych zostanie 75 umów z partnerami zewnętrznymi.
W efekcie, finalizując realizację planów Koncern powinien zarządzać siecią około 230 stacji w regionie bałtyckim i osiągnąć zakładane 20 % udziału w rynku litewsko-łotewskim.
Jedna marka
Specyfika rynku litewskiego i łotewskiego oraz oczekiwania konsumentów wyrażone w wynikach badań rynkowych zdecydowały o wprowadzeniu jednej marki stacji paliw, w odróżnieniu od rynków polskiego, czeskiego i niemieckiego, gdzie w każdej z tych sieci PKN ORLEN funkcjonują dwie marki – premium i ekonomiczna.
Sieć w krajach nadbałtyckich będzie reprezentowała standard premium przypisana do marki ORLEN uzupełnionej o nazwę kraju czyli ORLEN Lietuva i ORLEN Latvija. Będą one pozycjonowane w oparciu o zasadę „wysoka jakość za przystępną cenę”.
Jako pierwsza zadebiutowała marka ORLEN Lietuva, która zastępuje dotychczas istniejący brand Ventus. Decyzja o zmianie została podyktowana wynikami badań, które wskazały na fakt, iż marka ORLEN jest na Litwie akceptowana i cieszy się zaufaniem klientów. Kojarzona jest ona z gwarancją wysokiej jakości produktów i usług. Procesowi rebrandingu poddane zostaną funkcjonujące dotychczas 34 stacje Ventus.
Verva i „stop cafe”
Na wszystkich stacjach tworzących sieć ORLEN Lietuva wprowadzony zostanie nowy standard oferty paliwowej – benzyny bezołowiowe 95 i 98 oraz Diesel. Najważniejszym elementem oferty będą wzbogacane paliwa Verva. Na stacjach ORLEN Lietuva kierowcy będą mogli zatankować benzynę Verva 95 i olej Verva Diesel.
Sklepy oferujące produkty pozapaliwowe zlokalizowane będą na zdecydowanej większości stacji ORLEN Lietuva (95% – 100%) i zaprezentują nowy, bardzo przyjazny klientom format. Wewnątrz sieci funkcjonować będzie także innowacyjna oferta gastronomiczna – wprowadzona poprzez markę „stop cafe BISTRO”.  (t)

Zobacz kolejny artykuł

BMW w płockiej policji

Płoccy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego dysponują nowym narzędziem do walki z drogowymi piratami. Nieoznakowany …

Sportowy sukces płockich policjantów

Drużyna policjantów z Płocka uczestniczyła w mistrzostwach Polski służb mundurowych w wieloboju siłowym w Toruniu. …