100 tys. zł na projekty

Fundusz Grantowy dla Płocka po raz kolejny sfinansuje wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży z Płocka. Na realizację projektów Fundacja przeznaczyła 100 tys. zł. O środki finansowe mogą ubiegać się instytucje pozarządowe w ramach projektu „Wakacje 2019 w Płocku na wesoło”.

Nowością w tej edycji konkursu jest to, że istnieje możliwość zaplanowania czasu wolnego dla najmłodszych nie tylko w powiecie płockim, ale także gostynińskim i sierpeckim. Wnioski przyjmowane będą do 20 maja, a lista zwycięzców konkursu zostanie ogłoszona do 19 czerwca.
„Wakacje w Płocku na wesoło” to konkurs, który Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłasza od kilku lat, co roku, na wiosnę. – To tradycyjna w naszym mieście szansa dla organizacji pozarządowych planujących zorganizowanie dla najmłodszych płocczan różnorodnych form aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wakacji – tłumaczy koordynator Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka Justyna Chrobot.
Organizacje pozarządowe już mogą wymyślać, co ciekawego przygotować dla młodych płocczan, by otrzymać z Funduszu Grantowego dofinansowanie na realizację projektów. A jest o co walczyć, bo do rozdysponowania jest 100 000 zł.
Jak zapowiada J. Chrobot, projekty powinny być skierowane do jak najszerszej grupy beneficjentów.
– Preferowane będą te projekty, które zapewnią rekrutację powszechną i otwartą, a ich program będzie dotyczył 8-godzinnej opieki nad małoletnimi w wieku 5-16 lat. Fundacja czeka na projekty o szerokim oddziaływaniu społecznym, o widocznych walorach edukacyjnych stwarzających uczestnikom okazję do odkrywania nowych wartości, pobudzania do rozwoju, rozszerzania zainteresowań. Pod uwagę będą brane także projekty, które potrafią zwiększać wrażliwość społeczną młodocianych na potrzeby innych, pogłębiać wiedzę i umiejętności praktyczne, a także pozwalające nawiązać nowe kontakty i zdobywanie nowych doświadczeń – zachęca do wzięcia udziału w konkursie.
Już teraz wiadomo, że przy ocenie wniosków istotne będzie pozytywne oddziaływanie projektów na wyrównanie szans oraz nowatorskie i niestandardowe zajęcia w formie codziennych spotkań. Pole do popisu jest ogromne.
Konkurs „Wakacje w Płocku na wesoło” po raz pierwszy został ogłoszony w 2012 roku. Tegoroczna edycja jest odpowiedzią na potrzebę organizacji coraz większej ilości zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci, które w wakacje nie wyjeżdżają poza Płock.
Nie trzeba dodawać, że wakacyjny konkurs grantowy każdego roku spotyka się z dużym zainteresowaniem nie tylko organizacji pozarządowych ubiegających się o dofinansowanie, ale także aktywnych płocczan zainteresowanych udziałem swoich dzieci w projektach.
W dotychczasowych sześciu edycjach konkursu dofinansowane zostały 43 projekty na łączną kwotą prawie 515 tys. zł. W projektach udział wzięło blisko 10 000 młodych płocczan.
Na wnioski konkursowe Fundacja oczekuje do 20 maja, do godziny 16.00. Formularze konkursowe dostępne są na stronie: www.fundusz-grantowy.pl.
Aktualnie Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka jest w trakcie finansowania 32 projektów płockich organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach IX edycji konkursu grantowego oraz w III edycji konkursu adresowanego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych. Środki finansowe na projekty zostały przyznane w grudniu ubiegłego roku.
Fundusz Grantowy finansuje także projekt streetworkingu realizowany na pięciu płockich osiedlach oraz projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, a dotyczący utworzenia placówek wsparcia dziennego, w tym jednej w formie podwórkowej oraz wsparcia działalności już istniejących placówek w strukturach MOPS poprzez sfinansowanie dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe podopiecznych.

Jol.
fot. www.pixabay.com

Zobacz kolejny artykuł

Ulica Spółdzielcza nie będzie już zalewana

282 tys. zł na dokumentację Ratuszowi urzędnicy weryfikują oferty złożone w przetargu na przygotowanie dokumentacji …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.