100 lat Płockiego Towarzystwa Muzycznego

24 września 1900 r. zatwierdzono statut Towarzystwa Muzycznego w Płocku. Niestety, były to czasy zaborów, kiedy słowa “muzyka polska” trzeba było używać zamiennie słowami “muzyka swojska”.Mimo tego, niewielkoa z początku grupa entuzjastów potężniała i w niespełna 3 miesiące Towarzystwo liczyło 130 członków uprawiających muzykę, skupiających polską patriotyczną inteligencję. Wraz z powstaniem Towarzystwa rozpoczyna się jakże ciekawy okres współdziałania a niekiedy przejmowania w dzierżawę na całe sezony teatru, by nie pozwolić na zawieszenie jego działalności. Towarzystwo stało się w owych latach przedsiębiorcą o dość specyficznych celach. Straty pokrywali bez ujawniania nazwisk członkowie zarządu, a niekiedy własnym majątkiem poręczali wypłacalność instytucji, byle tylko brzmiała muzyka polska. mogło być przyczyną śmierci.

Zobacz kolejny artykuł

Spotkanie Związku Miast Polskich

Z inicjatywy władz Płocka, Związek Miast Polskich powołał stałą komisję partnerstwa publiczno-prywatnego. Spotkanie odbyło się …