Najnowsze informacje
fot. IPN

Znaleźli średniowieczny cmentarz

Niecodziennego odkrycia dokonali archeolodzy poszukujący szczątków ofiar zbrodni komunistycznych służb bezpieczeństwa. Na terenie garaży byłej komendy policji przy ulicy Sienkiewicza odkryto cmentarzysko, którego powstanie wstępnie datuje się na XII lub XIII wiek. Być może to w tym miejscu istniał wybudowany przez Władysława Hermana kościół św. Idziego.
Od listopada tego roku Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prowadził kolejny etap prac wykopaliskowych na terenie posesji przy ul. 1 Maja 3/5 w Płocku, dawnej siedziby Wojewódzkiej Komendy Policji, należącej w przeszłości także do Gestapo, NKWD i UB, w celu odnalezienia śladów dokonanych w nim zbrodni.
Efekt prac był zaskakujący. Podczas prac odsłonięto szkieletowe cmentarzysko rzędowe wydatowane wstępnie na XII lub XIII wiek.
– Groby są w rzędach, co pozwala przypuszczać, że był w tym miejscu cmentarz. Udało nam się znaleźć między innymi fragmenty ceramiki, dzięki którym możemy wstępnie oszacować, kiedy dokonywano pochówków – mówi kierujący pracami dr Tomasz Borkowski.
Nieliczne artefakty towarzyszące pochówkom – oprócz fragmentów ceramiki, także przedmioty metalowe, takie jak noże żelazne, kabłączek skroniowy i obrączki ze stopu miedzi – jednoznacznie wskazują, że mamy do czynienia z cmentarzem średniowiecznym.
Oprócz cmentarzyska odkryto także nawarstwienia średniowieczne i wczesnonowożytne, zawierające znaczną ilość ceramiki naczyniowej, kości zwierzęce oraz artefakty: krzesiwo żelazne, grzebień kościany, sztylet żelazny i fragmenty plomb towarowych.


Jacek Danieluk

Zobacz kolejny artykuł

Po bilet trzeba jechać do Kutna

W jednym z plebiscytów organizowanych przez Urząd Miasta płocczanie wskazali na stary dworzec jako na …