Najnowsze informacje

Panie częściej pozostają bez pracy

Jak podał Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, na koniec 2016 r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku zarejestrowanych było 5314 bezrobotnych. Przez cały ubiegły rok płoccy pracodawcy zgłosili 4,2 tys. ofert w firmach na terenie miasta i w okolicy. M. in. dzięki skorzystaniu z ofert odnotowano spadek osób bez pracy o 16,7 proc, a stopa bezrobocia zmniejszyła się o 1,7 proc.
Wśród zarejestrowanych na koniec 2016 r. 5314 bezrobotnych, ponad 58 proc. to kobiety. Najwięcej osób pozostających bez pracy (26,5 proc.) to mężczyźni i kobiety w wieku od 35 do 44 lat. Ponad 59 proc. bezrobotnych kobiet posiadało wykształcenie wyższe i średnie.
Zdecydowana większość, niemal 90 proc. zarejestrowanych bezrobotnych, na koniec grudnia 2016 r. nie miała prawa do zasiłku. Ponad 61 proc. ogółu zarejestrowanych to osoby długotrwale pozostające bez pracy.
Na przestrzeni całego roku największy spadek liczby bezrobotnych – w stosunku do miesiąca poprzedniego – wystąpił w czerwcu, kiedy z listy osób pozostających bez pracy skreślono 329 osób. Największy wzrost zanotowano natomiast w lutym. Przybyło wówczas 128 bezrobotnych.

Zobacz kolejny artykuł

Po bilet trzeba jechać do Kutna

W jednym z plebiscytów organizowanych przez Urząd Miasta płocczanie wskazali na stary dworzec jako na …