Plan pracy drogowców na piątek, 8 września

Starostwo Powiatowe w Płocku poinformowało o bieżących naprawach na drogach powiatu.

Baza nr 1

 1.   Trwają prace budowlane w pasie drogowym w związku z inwestycją pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży – gr. woj. – (Kamienica) polegającą na budowie chodnika”.
 2. Trwają prace budowlane w pasie drogowym w związku z inwestycją pn. „ Rozbudowa skrzyżowania (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym) drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie – Proboszczewice z droga powiatową nr 2908W Srebrna – Draganie wraz z droga gminną.”
 3. Czyszczenie, udrażnianie przepustów pod drogami oraz rowów przydrożnych:

– droga powiatowa nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – gr. miasta – (Płock).

 1. Trwają prace budowlane w pasie drogowym w związku z inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica – Brzechowo”.
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2905W Siecień – Strupczewo polegająca na budowie chodnika – etap II na terenie gminy Brudzeń Duży.
 3. Koszenie traw w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2994W Drobin – Koziebrody – Pijawnia

– droga powiatowa nr 2998W Drobin – Gralewo – Mystkowo.

 1. Uzupełnianie ubytków nawierzchni masą mineralno – asfaltową na zimno:

– droga powiatowa nr 2994W Drobin – Koziebrody – Pijawnia.

 1. Pielęgnacja zieleni w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin.

Baza nr 2

 1. Koszenie traw w pasie drogowym

– droga powiatowa nr 2953W Mała Wieś – Główczyn.

 1. Usuwanie wiatrołomów z pasa drogowego:

– droga powiatowa nr 2944W Radzanowo – Bodzanów .

Baza nr 3

 1. Pielęgnacja zieleni przydrożnej:

– droga powiatowa nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń

Zobacz kolejny artykuł

Plan pracy drogowców na 16 marca

Starostwo Powiatowe w Płocku poinformowało o bieżących naprawach na drogach powiatu. Baza nr 1 Trwają …