Najnowsze informacje

Plan pracy drogowców na 13 kwietnia

Starostwo Powiatowe w Płocku poinformowało o bieżących naprawach na drogach powiatu.

Baza nr 1

Trwają utrudnienia związane z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin z drogą gminną w Leszczynie Szlacheckim.

Uzupełnianie ubytków nawierzchni masą mineralno-asfaltową:

– droga powiatowa nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – gr. miasta – (Płock)

– droga powiatowa nr 2905W Siecień – Strupczewo.

Sprzątanie pasa drogowego:

– droga powiatowa nr 2905W Siecień – Strupczewo.

Baza nr 2

Prace odwodnieniowe – kopanie rowów oraz montowanie przepustów drogowych w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2955W Bodzanów – Wilkanowo.

Wycinanie krzewów:

– droga powiatowa nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno.

Baza nr 3

Trwają prace budowlane polegające na przebudowie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska – gr. województwa.

Uzupełnianie ubytków nawierzchni masą mineralno-asfaltową:

– droga powiatowa nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek do drogi nr 583.

Zobacz kolejny artykuł

Plan pracy drogowców na 24 kwietnia

Baza nr 1 Trwają utrudnienia związane z przebudową skrzyżowania droga powiatowa nr 2911W Goślice – …