Plan pracy drogowców na czwartek, 7 września

Starostwo Powiatowe w Płocku poinformowało o bieżących naprawach na drogach powiatu.

Baza nr 1
1. Wycinanie krzewów wraz z rozdrobnieniem rębakiem pozyskanych gałęzi w pasie drogowym:
– droga powiatowa nr 3759W Szumanie – Bielsk
– droga powiatowa nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin.
2. Trwają prace budowlane w pasie drogowym w związku z inwestycją pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży – gr. woj. – (Kamienica) polegającą na budowie chodnika”.
3. Trwają prace budowlane w pasie drogowym w związku z inwestycją pn. „ Rozbudowa skrzyżowania (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym) drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie – Proboszczewice z droga powiatową nr 2908W Srebrna – Draganie wraz z droga gminną.”
4. Wycinka drzew w pasie drogowym:
– droga powiatowa nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – gr. miasta – (Płock).
5. Trwają prace budowlane w pasie drogowym w związku z inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica – Brzechowo”.
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2905W Siecień – Strupczewo polegająca na budowie chodnika – etap II na terenie gminy Brudzeń Duży.
7. Koszenie traw w pasie drogowym:
– droga powiatowa nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin
– droga powiatowa nr 2914W Kłaki – Staroźreby
Baza nr 2
1. Koszenie traw w pasie drogowym
– droga powiatowa nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953W) – Gródkowo
– droga powiatowa nr 2955W Bodzanów – Wilkanowo.
2. Usuwanie wiatrołomów z pasa drogowego:
– droga powiatowa nr 2953W Mała Wieś – Główczyn
– droga powiatowa nr 2955W Bodzanów – Wilkanowo.
Baza nr 3
1. Pielęgnacja zieleni przydrożnej:
– droga powiatowa nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń.

Zobacz kolejny artykuł

Plan pracy drogowców na 16 marca

Starostwo Powiatowe w Płocku poinformowało o bieżących naprawach na drogach powiatu. Baza nr 1 Trwają …