Najnowsze informacje

Plan pracy drogowców na 16 marca

Starostwo Powiatowe w Płocku poinformowało o bieżących naprawach na drogach powiatu.

Baza nr 1

Trwają utrudnienia związane z przebudową skrzyżowania droga powiatowa nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin z drogą gminną w m. Leszczyn Szlachecki.

Uzupełnianie kruszywem nawierzchni drogi gruntowej:

– droga powiatowa nr 2928W Męczenino – Woźniki – Czerniewo – Staroźreby

– droga powiatowa nr 2917W Rogotwórsk – Bromierzyk.

Uzupełnianie ubytków nawierzchni masą mineralno-asfaltową:

– droga powiatowa nr 5201W Płock – Zągoty – Bonisław

– droga powiatowa nr 2921W Smolino – Psary.

Wycinanie krzewów wraz z rozdrobnieniem rębakiem pozyskanych gałęzi w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2929W Radzanowo – Woźniki.

Baza nr 2

Uzupełnianie ubytków nawierzchni masą mineralno-asfaltową:

– droga powiatowa nr 2963W Kępa Polska – Podgórze – Rakowo – Wyszogród.

 

Baza nr 3

Trwają prace budowlane polegające na przebudowie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska – gr. województwa.

Uzupełnianie ubytków nawierzchni masą mineralno-asfaltową:

– droga powiatowa nr 2989W Topólno – Lipińskie.

 

Zobacz kolejny artykuł

Plan pracy drogowców na 24 kwietnia

Baza nr 1 Trwają utrudnienia związane z przebudową skrzyżowania droga powiatowa nr 2911W Goślice – …