Najnowsze informacje

Patriotyczna majówka

Jak co roku, w czasie świąt majowych, Parafialno-Uczniowski Klub „Victoria” organizuje akcję „Polska Flaga w każdym domu”. Ma ona na celu promowanie patriotyzmu oraz pielęgnowanie tradycji narodowych.
Zachęcamy wszystkich Płocczan do włączenia się w akcję poprzez wywieszenie flagi w swoim domu. W tym roku klub włączył się również w ogólnopolska akcję „Ogniska Patriotyzmu”. Jej główną ideą jest łączenie pokoleń oraz wspólne poznawanie historii i ważnych postaci dla regionu i kraju. Kulminacja akcji nastąpi 3 maja, kiedy to przy płockich kościołach parafialnych zapłoną ogniska, przy których można będzie usłyszeć pieśni patriotyczne oraz opowieści o historii.
Eliza Kinalska

Zobacz kolejny artykuł

Kontrole prędkości

Do niedzieli, 20 maja płocka drogówka będzie prowadziła wzmożone kontrole prędkości. Policyjne patrole można będzie …