W mrozy ogrzewalnia czynna dłużej

W czasie silnych mrozów ogrzewalnia przy ulicy Otolińskiej 23 dla osób bezdomnych jest czynna dłużej. Można się w niej schronić w godzinach od 12 do 9 rano.
Z ogrzewalni znajdującej się przy ul. Otolińskiej 23 mogą korzystać tylko osoby niewymagające pomocy osób trzecich, które zobowiązane są do przestrzegania regulaminu placówki i zachowania spokoju.
W ogrzewalni mogą także schronić się osoby bezdomne znajdujące się pod wpływem alkoholu, jednakże w ogrzewalni obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz palenia tytoniu. Pomoc w postaci tymczasowego schronienia w ogrzewalni świadczona jest bezpłatnie. Na miejscu znajduje się punkt sanitarny i aneks kuchenny. Dyżur w ogrzewalni pełnią pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zobacz kolejny artykuł

Plan pracy drogowców na 16 marca

Starostwo Powiatowe w Płocku poinformowało o bieżących naprawach na drogach powiatu. Baza nr 1 Trwają …