Dobra informacja dla mieszkańców powiatu płockiego. Dyżury w posterunkach policji

W każdy poniedziałek kierownicy posterunków policji w powiecie płockim będą dyżurować w posterunkach. Mieszkańcy będą mogli w tym czasie przyjść i uzyskać pomoc w sprawach związanych z bezpieczeństwem. – Dyżury kierowników posterunków będą pełnione w całym kraju właśnie w poniedziałki, w godzinach 10.00 – 14.00. Jest to realizacja oczekiwań społecznych w zakresie dostępności policjantów pełniących służbę w posterunkach policji w całym kraju, a więc również na terenie powiatu płockiego – informuje rzecznik prasowy płockiej policji asp. szt. Krzysztof Piasek. – Dostępność kierowników posterunków w terminie, który został z góry określony, będzie dobrą okazją dla mieszkańców zamieszkujących teren podległy pod dany posterunek policji, aby spotkać się ze „swoim” policjantem i porozmawiać na tematy dotyczące bezpieczeństwa na terenie danej gminy. Dyżurujący kierownicy posterunków będą również służyć radą, w jaki sposób należy postępować, aby na podległym terenie mieszkańcy czuli się bezpieczniej.
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Plan pracy drogowców na 16 marca

Starostwo Powiatowe w Płocku poinformowało o bieżących naprawach na drogach powiatu. Baza nr 1 Trwają …