Najnowsze informacje

9 lutego na drogach

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku poinformował o bieżących naprawach na drogach powiatu.
Baza nr 1
Trwa zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.
Uzupełnianie ubytków nawierzchni masą mineralno-asfaltową na odcinku 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin; nr 2909W Nowe Trzepowo – Bronowo – Zalesie.
Baza nr 2
Trwa zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
Uzupełnianie ubytków nawierzchni masą mineralno-asfaltową na odcinku 2960W Mała Wieś – Niździn – Cieśle.
Wycinanie krzewów przydrożnych w pasie drogowym 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno.
Baza nr 3
Trwa zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
Wycinka krzewów przydrożnych prowadzona jest na odcinku nr 2974W Soczewka – Łąck.
Trwają prace budowlane polegające na przebudowie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska – gr. województwa.

Zobacz kolejny artykuł

Kontrole prędkości

Do niedzieli, 20 maja płocka drogówka będzie prowadziła wzmożone kontrole prędkości. Policyjne patrole można będzie …