26 lutego na drogach powiatu

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku poinformował o bieżących naprawach na drogach powiatu.

Baza nr 1

Trwa zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Trwają utrudnienia związane z przebudową skrzyżowania droga powiatowa nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin z drogą gminną w m. Leszczyn Szlachecki.

Wycinka drzew odbywa się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2994W Drobin – Koziebrody – Pijawnia.

Sprzątanie pasa drogowego:

– droga powiatowa nr 2908W Srebrna – Draganie

– droga powiatowa nr 3704W PKP Gozdowo – Proboszczewice.

Usuwanie wiatrołomów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:

– droga powiatowa nr 6914W Drobin – Lelice.

Baza nr 2

Trwa zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Wycinanie krzewów przydrożnych w pasie drogowym:

– droga powiatowa nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno.

Baza nr 3

Trwa zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmujące prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Prowadzona jest przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska – gr. województwa.

 

Zobacz kolejny artykuł

Plan pracy drogowców na 16 marca

Starostwo Powiatowe w Płocku poinformowało o bieżących naprawach na drogach powiatu. Baza nr 1 Trwają …