Najnowsze informacje
anal pump

Medyka – perła Podkarpacia

Odległa o 14 kilometrów na południowy wschód od Przemyśla niewielka wioska Medyka, kojarząca się dziś Polakom głównie z polsko-ukraińskiego przejścia granicznego, do wybuchu drugiej wojny światowej była ośrodkiem polskiej kultury, oddziaływującym na Polaków zamieszkujących południowo-wschodnie Kresy Rzeczypospolitej. Na trwałe weszła do historii dzięki rodzinie Pawlikowskich, którzy do 1939 r. posiadali tutaj swoją rodową siedzibę.
Już w XIV wieku istniał w Medyce drewniany zamek strzegący Kresów przed najazdami tatarskimi. Kilkukrotnie gościł w nim król Władysław Jagiełło. Na skutek zniszczeń wojennych i braku konserwacji zamek ów popadł w ruinę. Wskutek rozbiorów Polski Medyka znalazła się w zaborze austriackim. W 1809 r. dobra medyckie zakupił były burmistrz Przemyśla (1799–1806) Józef Benedykt Pawlikowski. Od tego momentu wzrastała sława Medyki, jako ośrodka kulturalnego i patriotycznego. W skład dóbr medyckich wchodził wówczas kilkusethektarowy park krajobrazowy, pośrodku którego stał pałac otoczony jeziorem. Był on przez ponad sto lat siedzibą rodu Pawlikowskich.
Historia pałacu w Medyce i rodziny Pawlikowskich zasługuje na przypomnienie, bowiem w XIX wieku stworzyli oni tutaj drugą co do wielkości po lwowskim Ossolineum placówkę kultury polskiej na ziemiach wschodnich.

Zobacz kolejny artykuł

Spacer śladami historii miasta

Warto wybrać się na kolejny wakacyjny spacer, by poznać wyjątkową historię naszego miasta związaną z …