Przestawią pomnik Broniewskiego

Dla większości płocczan to wręcz świętokradztwo!

Koncepcja zagospodarowania placu Obrońców Warszawy zakłada przesunięcie dwóch znajdujących się na nim pomników: marszałka Józefa Piłsudskiego i poety Władysława Broniewskiego. Inwestycja zmieni nie tylko sam plac. Przebudowane będą także schody prowadzące nad Wisłę. Wzdłuż nich zostanie wybudowana niewielka kolejka szynowo-linowa.
Dziś plac Obrońców Warszawy składa się z dwóch części. Większy fragment położony pomiędzy ulicami Kościuszki i Kolegialną jest otoczony z dwóch stron szpalerami kasztanowców. To na nim znajdują się pomnik marszałka Piłsudskiego oraz fontanna. Drugi, znacznie mniejszy fragment placu otacza pomnik Władysława Broniewskiego.
Koncepcja zagospodarowania placu została przygotowana przez płocko-łódzki duet architektów – Joannę Jaskułowską i Michała Wolskiego. Powstała ona w ramach budżetu obywatelskiego. W 2017 roku powinien być gotowy projekt budowlany, a cała inwestycja ma się zakończyć w 2018 roku.
W marcu ubiegłego roku został rozstrzygnięty konkurs architektoniczny na zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy. Żadna z czternastu nadesłanych prac nie zyskała aprobaty jury na tyle, by przyznano główną nagrodę. Jednak sąd konkursowy wydał zalecenie, by na podstawie trzech wyróżnionych prac stworzyć jedną, spójną koncepcję. Jej przygotowanie zlecono właśnie Joannie Jaskułowskiej i Michałowi Wolskiemu – zdobywcom pierwszego wyróżnienia. – Koncepcja zakłada połączenie dwóch części placu w jeden obszar, na jednym poziomie. Stare zdrowe kasztanowce pozostaną. W miejsce tych, które trzeba będzie wyciąć, posadzimy drzewa, wydłużając szpalery kasztanowców. Cały plac ma być dostępny dla osób niepełnosprawnych – mówi Hubert Woźniak z ratuszowego zespołu współpracy z mediami.
Fragment ulicy Kościuszki, który dziś oddziela dwie części placu, zostanie zamieniony w deptak z możliwością przejazdu samochodów.

Zobacz kolejny artykuł

Wojsko wraca do Płocka

To pewne – do Płocka wraca Wojsko Polskie. W stolicy północnego Mazowsza swoją siedzibę będzie …

2 komentarze

  1. płocczanin

    Czas najwyższy aby to miejsce zmieniło swoje oblicze. Przesunięcie pomnika Piłsudskiego jak i Broniewskiego to dobry pomysł. Stworzy możliwość lepszego wykorzystania przestrzeni. Abstrahując od zasług obu panów, żaden świętym nie został więc niczyich uczuć nie powinno to obrażać. Młodszym przypominam, że marszałek stoi w miejscu (zapewne z oszczędności), w którym niegdyś błyszczała czerwona gwiazda. Dobrze byłoby też aby w jakiś sposób zaakcentować historię tego miejsca (cerkiew itp.). Gratuluję odwagi i życzę konsekwencji w realizacji tak ambitnych planów.

  2. Jan Wyrębkowski

    Zły pomysł !!! Najpierw w Płocku trzeba stworzyć wizję i plan funkcjonowania miasta jako ośrodek regionalny i „stolica polskiej chemii” a po tym myśleć o rozwiązaniu dla poszczególnych elementów „wystroju miasta”. Płock potrzebuje wyjątkowo sprawnego układu komunikacyjnego i przystosowania do istniejących zagrożeń od kompleksu rafineryjno-petrochemicznego. „Stare Miasto” potrzebuje wyprowadzenia zbędnego ruchu z ul. Kościuszki, Placu G. Narutowicza i dochodzącej do niego ulicy Mostowej i odseparowania ruchu pieszego od samochodowego. Potrzeba też połączenia pieszych tras komunikacyjnych. A w tym połączyć Wzgórze Tumskie z parkiem na Górkach, a deptaki Tumską i Grodzką sprowadzić na nabrzeże. Aby to stało się, trzeba ul. 1-go Maja połączyć z ulicą Mostową – trzeba zrobić tunel ok. 70 – 100 metrów. po zachodniej stronie kościoła na Górkach! Wówczas jest możliwość spięcia mostem spacerowym Górek ze Wzgórzem Tumskim. Tak połączone bezkolizyjnie zostaną najbardziej atrakcyjne tereny rekreacyjne i turystyczne miasta!