O pieniądzach w Orlenie…

Rozmowa z Grażyną Baką, dyrektorem wykonawczym ds. kadr w PKN ORLEN

W 2017 roku wyraźnie wzrosły wynagrodzenia w polskiej gospodarce. A jakie korzyści płacowe osiągnęli pracownicy PKN ORLEN?
– Pozytywne efekty strategicznych inwestycji, rządowe regulacje dotyczące szarej strefy i korzystne warunki makroekonomiczne umożliwiły PKN ORLEN osiągnięcie bardzo dobrych wyników finansowych. Oczywiście, nie byłoby to możliwe bez ogromnego zaangażowania naszych pracowników. Oprócz satysfakcji z pracy ten sukces firmy przełożył się też na indywidualny pakiet korzyści naszych pracowników, to znaczy szereg profitów w ramach wynagrodzeń.

Co ma Pani na myśli mówiąc o indywidualnym pakiecie?
– W obecnych czasach wymagający rynek pracy wymusza działania podnoszące konkurencyjność pakietu oferowanego pracownikom. Przy czym liczy się nie tylko konkurencyjne wynagrodzenie. Pracodawcy oferują o wiele więcej, np. system premiowy, nagrody dodatkowe oraz szereg innych świadczeń. Jesteśmy świadkami swoistego konkurowania o pracowników, wzmacnianego informacjami o ofercie dla nich. Każdy z nas się spotkał z takimi informacjami w radiu, gazecie, internecie. PKN ORLEN może pochwalić się bardzo bogatym pakietem korzyści – znacznie powyżej standardów rynkowych. Dlatego ważne jest pełne zrozumienie z czego i w jakim zakresie mogą korzystać pracownicy, oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia.

Pracownicy firmy raczej mają taką świadomość, jest na ten temat dużo informacji w wewnętrznych mediach oraz w zakładce
,,kariera” na stronie internetowej PKN ORLEN…
– Na początku roku 2017 wprowadziliśmy raport wynagrodzenia całkowitego dla każdego pracownika. Nasi pracownicy mogli się w nim zapoznać ze składnikami pakietu, jakie im przysługują na zajmowanym stanowisku. W tym roku uznajemy tę inicjatywę za standard i zamierzamy wprowadzić w kolejnych spółkach Grupy Kapitałowej. W Polsce jesteśmy jedną z niewielu firm, która na taką skalę komunikuje wynagrodzenia do pracowników w przystępny i przejrzysty sposób.

Ale pracownikom z powodu takiego podsumowania nie przybędzie w portfelu…
– To oczywiste. Mając jednak pełną wiedzę o polityce wynagradzania w PKN ORLEN, szczegółowych wartościach składników oraz innych korzyściach, pracownicy mogą świadomie planować kolejny rok. Dla nowych pracowników naszej firmy jest to akcja edukacyjna – potrzebują wiedzy, jak w pełni korzystać ze świadczeń w ramach filarów: Zdrowie i aktywność, Rodzina, Twoja Przyszłość i Komfort. To sposób na jasny przekaz do obecnych oraz przyszłych pracowników, których chcemy zachęcić, aby wstąpili w nasze szeregi.
Wracając do kwestii zarobków w minionym roku, to wynagrodzenia w PKN ORLEN są naprawdę wysokie, średnia płaca brutto wzrosła w 2017 roku do 10 250 zł. Tymczasem średnia płaca krajowa to 4 511 zł. Pracownicy dostali też trzy nagrody obligatoryjne, które oparte były na prognozie dobrych wyników finansowych: w marcu 1700 zł, w kwietniu 1200 zł, oraz w grudniu 1700 zł. Ponadto przeprowadziliśmy akcję podwyżek wynagrodzeń, która objęła ponad 1800 osób.

A dlaczego pracownicy nie dostali dodatkowej, specjalnej nagrody świątecznej, chociaż wyniki finansowe są tak dobre?

Zobacz kolejny artykuł

Przed Świętami pomagamy najchętniej

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia, wyrzuty sumienia, że nie za bardzo interesujemy się dolą i …