Najnowsze informacje

Emocje wokół rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym

Od momentu udostępnienia wzbudza duże emocje. Chodzi o opublikowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym, zwany potocznie rejestrem pedofilów. W publicznej części rejestru znalazło się pięciu mężczyzn pochodzących z Mazowsza Płockiego.
Określenie „rejestr pedofilów” nie jest precyzyjne. Bo znaczną część w rejestrze stanowią osoby skazane za inne przestępstwa na tle seksualnym, np. gwałty. Rejestr składa się z części z dostępem ograniczonym i z części publicznej. W tej drugiej jest ok. 800 nazwisk osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym. Zajrzeć do niego może każdy. Znajdziemy w nim dane identyfikujące przestępcę, czyli imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, a także miejsce, gdzie obecnie przebywa. Chociaż w tej rubryce często pojawia się stwierdzenie „miejsce pobytu w trakcie weryfikacji”. Są też paragrafy z kodeksu karnego, na podstawie których został wydany wyrok.
W tej części rejestru znajduje się pięciu mężczyzn pochodzących z Mazowsza Płockiego.

Zobacz kolejny artykuł

Czy mamy bać się wilków?

Wilki wróciły na Mazowsze Płockie. I nie są to tylko pojedyncze egzemplarze czy osobniki, które …

Jeden komentarz

  1. dlaczego w rejestrze nie ma księży-pedofilów skazanych prawomocnym wyrokiem RP?