Najnowsze informacje
fot. Dariusz Ossowski

Do szkoły czy do przedszkola?

Płocki samorząd nie ma takich planów jak np. samorząd opolski, by płacić rodzicom sześciolatków, które pójdą do klasy pierwszej za wyprawki w wysokości tysiąca złotych. Ale miasto ruszyło z kampanią „Mam sześć lat, chcę iść do szkoły”. Zbiera też w specjalnie opracowanej ankiecie opinie rodziców na temat planów edukacyjnych wobec swoich dzieci. Prezydent Nowakowski zapewnia, że szkoły i nauczyciele są przygotowani do pracy w szkole z sześciolatkiem. Jest też plan ochrony dla nauczycieli, dla których zabrakłoby pracy w klasach pierwszych. Radni opozycji pytają, czy płocczanie życzą sobie, aby środki finansowe wszystkich mieszkańców wydatkowane były na akcje, których nie są zwolennikami. A rodzice mają zdania podzielone. Nie brakuje wśród nich zwolenników, jak i przeciwników nauki sześciolatków w klasie pierwszej.
Pierwsze ankiety opracowane przez Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta już trafiły do dwóch płockich przedszkoli. rad

Zobacz kolejny artykuł

Jeden gryzie, drugi szczeka…

Ustawa o ochronie zwierząt oraz art. 77 kodeksu wykroczeń nakładają na właścicieli czworonogów obowiązek należytej …