Najnowsze informacje

Dbajmy o nasz mazowiecki Wawel

W Kaplicy Królewskiej płockiej katedry pochowane są wyjątkowo ważne osobistości. To władcy Polski: Władysław Herman i jego syn, Bolesław Krzywousty. Zebrane są tu również szczątki kilkunastu książąt mazowieckich. Mamy więc dość pokaźną nekropolię piastowską, dzięki której katedra może się poszczycić mianem mazowieckiego Wawelu. Co istotne, krok po kroku kaplica odzyskuje swój blask i dawną świetność dzięki uporowi i pozyskanym finansom. I pomyśleć, że wszystko systematycznie niszczało…
Trumna ze szczątkami najważniejszych Piastów znajduje się pod sarkofagiem umieszczonym w centralnej części Kaplicy Królewskiej. – Żeby wejść do krypty, potrzebny jest demontaż posadzki przy wejściu do kaplicy i wtedy schodami można by było schodzić na dół – mówi ks. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej. To jednak pomysły na dalsze plany związane z tym miejscem.
Proboszcz zorganizował spotkanie, by pokazać ogrom wykonanych już prac konserwatorskich w samej Kaplicy Królewskiej, która kryje m.in. renesansowy nagrobek prałata Pawła Głogowskiego, płytę epitafijną Jana Ślaskiego czy barokowy ołtarz z czarnego marmuru z wizerunkiem św. Kazimierza Jagiellończyka pędzla Władysława Drapiewskiego. Z pieczołowitością odtworzono wyblakłą albo całkowicie zniszczoną przez wilgoć polichromię. W dokładnym jej odtworzeniu pomogły zdjęcia z okresu międzywojennego. Odnowiono witraż pochodzący z okresu powojennego, z konserwacji wróciły niedawno insygnia królewskie. Na ratunek czeka jeszcze płyta sarkofagu z obłamanymi narożnikami. Sporo pracy pochłonęła też sama posadzka. – Przed demontażem wszystkie płytki ponumerowano i w takim stanie trafiły do naprawy do pracowni konserwatorskiej – opowiada ks. Stefan Cegłowski. Ponadto zdjęcie posadzki pozwoliło na zamontowanie instalacji elektrycznej w kaplicy, niezbędnej do oświetlenia pomieszczenia. Dzięki temu, obok sarkofagu, będzie można postawić i zapalić dwa ozdobne kandelabry.
Obecnie przestrzeń kaplicy wypełnia delikatne punktowe światło.

Zobacz kolejny artykuł

Wart 20 mln zł kolejowy remont Płock – Kutno

Wymiana torów, montaż urządzeń ograniczających hałas, remont dwóch mostów, w tym 600-metrowego nad Wisłą w …