Pomysły pracowników Kasztelana

Osiedla Zatorze i Jagiełły, łowisko Glinki

Osiedla Zatorze i Jagiełły, łowisko wędkarskie Glinki – to w tych miejscach w ramach specjalnego programu wolontariusze pracujący w Browarze Kasztelan zaznaczyli – odpowiadając na zapotrzebowanie – swoje zaangażowanie w problemy lokalnych społeczności.
W III edycji programu grantowego „Inicjatywy”, organizowanego przez Carlsberg Polska (zakończonego w styczniu 2017) pracownicy wraz z zaangażowanymi przez nich wolontariuszami zrealizowali dziewięć inicjatyw zgłoszonych w 2016 roku (w Warszawie, regionie Browaru Okocim i regionie Browaru Kasztelan). Carlsberg wsparł każdy projekt kwotą 7 tys. zł.
Jeśli chodzi o inicjatywy pracowników Browaru Kasztelan, to skupiono się na trzech kwestiach. Na osiedlu Zatorze stworzono miejsce na pikniki integracyjne mieszkańców w postaci wiaty drewnianej ze stołem i ławami. Uporządkowano łowisko wędkarskie „Glinki” i teren wokół niego do celów rekreacyjno-sportowych. Na osiedlu domków jednorodzinnych Jagiełły zadbano o zakup stołu rekreacyjnego z blatem do gry w szachy i stalowej ławki z myślą o pasjonatach gier planszowych.
We wszystkich trzech dotychczasowych edycjach programu Carlsberg Polska wzięło udział łącznie 179 wolontariuszy, którzy przepracowali społecznie 1458 godzin i zrealizowali 26 projektów.
1 marca 2017 roku zostanie ogłoszona czwarta już edycja programu Inicjatywy. (t)

Zobacz kolejny artykuł

Najlepsi gimnazjaliści

Ponad 40 uczestników z 11 szkół zaprezentowało się w tegorocznej edycji konkursu recytatorskiego „W poezji …