Najnowsze informacje

Szkoła z charakterem

Z jednej strony Szkoła Podstawowa im. Czesława Hinca w Rogozinie (gm. Radzanowo) stawia na nowoczesność. Z drugiej dba o to, aby panowała w niej wręcz rodzinna atmosfera. Stara się też, aby jej podopieczni mieli optymalne warunki do nauki. Dyrektor szkoły Robert Majewski zapewnia, że klasy pierwsze, które powstaną w nowym roku szkolnym, nie będą liczyły więcej niż 20 dzieci.
Szkoła w Rogozinie działa od 1990 r. I cały czas się rozwija, czego dowodem może być rosnąca liczba uczniów. Osiem lat temu do szkoły uczęszczało 93 uczniów. Dzisiaj jest ich 177, w tym 47 przedszkolaków. – Ale nadal jesteśmy rodzinną i kameralną szkołą. Stawiamy na bezpieczeństwo i wysoki poziom opieki pedagogicznej. Wszyscy doskonale się znamy – mówi dyrektor Robert Majewski.
Placówkę w Rogozinie tworzą podstawówka i przedszkole. Wykwalifikowana kadra nie tylko realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego – najmłodsi i ich rodzice mogą wybierać z bogatej oferty zajęć dodatkowych. To m.in. język angielski, zajęcia umuzykalniające, plastyczne, ludowy zespół taneczny, a także stała współpraca z logopedą i pedagogiem.
Na dzieci czekają dwie sale przedszkolne, oddzielna szatnia oraz możliwość korzystania ze szkolnej sali gimnastycznej. Oczywiście każda sala jest odpowiednio wyposażona. Przedszkole ma własny plac zabaw, ale dzieci korzystają również z przyszkolnego orlika.
W szkole podstawowej na najmłodszych uczniów czekają nowocześniej urządzone sale. Są dobrze wyposażone pracownie kształcenia zintegrowenego, multimedialno-komputerowa, muzyczna, humanistyczna. Wszystkie są multimedialne. A jeśli dodać do tego wykwalifikowaną kadrę, to nic dziwnego, że edukacja wczesnoszkolna w rogozińskiej podstawówce jest na wysokim poziomie. – Stawiamy na wysoki poziom nauczania i kompetencje naszych wychowanków. Nasi uczniowie biorą udział w konkursach, olimpiadach i akcjach charytatywnych. Mamy wielu laureatów, finalistów, zwycięzców indywidualnych i drużynowych. Angażujemy się w życie naszej gminy i powiatu. Wychowujemy dzieci ambitne, zaangażowane, kreatywne i świadome swoich postaw obywatelskich – mówi dyrektor Robert Majewski.
Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe i opiekuńczo-dydaktyczne w godz. 6.30–16.30.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie czeka poważna rozbudowa, która ruszy w 2018 r. Nowy obiekt zostanie podzielony na trzy moduły: kl. I–III, kl. IV–VIII, przedszkole. Obecny budynek zostanie przeznaczony dla klas młodszych. W pierwszym etapie budowana będzie część dla klas starszych. Powstanie nowoczesny obiekt, z salą gimnastyczną, nowoczesnymi pracowniami: matematyczno-fizyczną, informatyczną, biologiczno-chemiczną, geograficzno-historyczną, artystyczną, laboratorium do nauki języków obcych. Będą dwie świetlice i stołówka. – Dzieci, które rozpoczną u nas naukę we wrześniu, w starszych klasach będą uczyć się już w nowej części szkoły – mówi dyrektor Robert Majewski.
Ale rodzinna atmosfera, wysoko wykwalifikowana kadra, dobre warunki do nauki to nie wszystkie atuty Szkoły Podstawowej im. Czesława Hinca w Rogozinie. Kolejnym jest oferta bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych. A to niezwykle bogata oferta. Szkoła proponuje bowiem naukę gry na instrumentach, zajęcia w zespołach muzycznych, naukę pływania, naukę tańca ludowego, zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego i Szkolnego Klubu Turystyczno-Krajoznawczego, teatrzyk szkolny, koła zainteresowań. A ponadto zajęcia wyrównawcze, zajęcia psychologiczno-terapeutyczne, rewalidacyjno-kompensacyjne, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną, pomoc logopedy i pedagoga. – Z zajęć pozalekcyjnych korzystają wszyscy uczniowie. A dzięki dobrej współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie nasza oferta jest jeszcze bogatsza – mówi Robert Majewski.
Dyrektor dodaje także, że szkoła świetnie współpracuje z rodzicami. Są bardzo zaangażowani, aktywni i pomysłowi. To właśnie rodzice uczniów z rogozińskiej szkoły wymyślili akcję „Ferie bez nudy”, działającą w całej gminie.
(gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na pięć nowych wozów

Wkrótce pięć nowych specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych trafi do strażaków-ochotników z subregionu płockiego. Umowy w tej …