Najnowsze informacje

Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku prowadzi nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (II)”, który jest współfinansowany ze środków unijnych.
W ramach projektu przewidziano organizację 15 miejsc prac interwencyjnych – 9 dla kobiet i 6 dla mężczyzn. Czas prac to pół roku. Projekt obejmuje refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i nagrody w wysokości 800 zł oraz refundację części składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty.
Do programu prac interwencyjnych mogą być kierowane osoby w wieku 18–29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP w Płocku, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. „Młodzież NEET”) oraz których okres zarejestrowania nie przekracza czterech miesięcy od dnia rejestracji.
Szczegółowych informacji dotyczący naboru wniosków udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy pod numerem telefonu 24 267 46 70. (gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Projekt w gąbińskim Staszicu

W gąbińskim Staszicu realizowany jest komponent językowy „TOCek na językach“ w ramach dwuletniego projektu edukacyjnego …