Podsumowanie inwestycji

W 2017 r. udało się na Mazowszu przeprowadzić szereg ważnych inwestycji. Środki na ten cel pochodziły zarówno z budżetu województwa mazowieckiego, jak i Unii Europejskiej. Modernizacje szpitali, instytucji kultury, budowa i remonty dróg to tylko niektóre z przykładów przeprowadzonych w subregionie płockim zadań. W sumie w tym roku do subregionu płockiego z budżetu województwa mazowieckiego trafiło ponad 53,7 mln zł.
Subregion płocki w 2017 r. to: 58 km wybudowanych lub zmodernizowanych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego; 21 inwestycji w placówkach służby zdrowia subregionu płockiego wykonanych ze środków samorządu województwa mazowieckiego; 13 inwestycji w instytucjach kultury; 6 jednostek OSP z dofinansowaniem do zakupu sprzętu; 140 podpisanych umów w ramach RPO WM 2014–2020 na łączne dofinansowanie w wysokości 320 mln zł.
– Śmiało mogę powiedzieć, że 2017 rok był dobrym rokiem dla Mazowsza i subregionu płockiego. Był to czas wytężonej pracy, ale też wielu ważnych dla mieszkańców naszego województwa inwestycji. W samym regionie płockim pochłonęły one ponad 53,7 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego. Najwięcej z tych środków przeznaczyliśmy na projekty drogowe i inwestycje w służbie zdrowia. Te zadania zawsze wymagają największych nakładów finansowych. Nasze instytucje kultury również rozpoczęły kilka ciekawych przedsięwzięć, które będą realizowane albo wyłącznie z naszego budżetu, albo przy udziale środków unijnych w ramach RPO WM. Po raz kolejny udało nam się wygospodarować wsparcie dla strażaków ochotników, którzy bez specjalistycznych wozów strażackich i odpowiedniego sprzętu nie mogliby nieść nam pomocy – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Drogi wojewódzkie
Dzięki środkom z budżetu samorządu województwa mazowieckiego (28,6 mln zł) wyremontowano lub zmodernizowano ponad 27 km dróg wojewódzkich przebiegających przez subregion płocki.

fot. Materiały UMP Płock

Zobacz kolejny artykuł

Siatkarskie zmagania

Już po raz ósmy gmina Bodzanów stała się stolicą siatkówki powiatu płockiego. Wszystko za sprawą …