Najnowsze informacje
fot. Grzegorz Szkopek

Opozycyjni radni zmienili budżet

Radni Słupna niemal rzutem na taśmę uchwalili budżet gminy na ten rok. Ale opozycyjna wobec wójta większość w Radzie Gminy dokonała w nim istotnych korekt. Wójt Marcin Zawadka stwierdził, że negatywnie wpłyną one na codzienne życie mieszkańców i w posesyjnym oświadczeniu wezwał do przeprowadzenia referendum i odwołania rady. A podczas sesji jeden z radnych stwierdził, że opozycja chce trzymać wójta na krótkiej smyczy.
Budżety na następny rok gminy uchwalają pod koniec grudnia. Ale nie w Słupnie. Po raz kolejny budżet gminy został przyjęty w styczniu. I po raz kolejny towarzyszyły mu duże emocje. Taka sytuacja to efekt trwającego od początku kadencji konfliktu między wójtem Marcinem Zawadką a grupą radnych, którzy mają większość w Radzie Gminy.

Szybkie głosowania

Na pierwszej sesji budżetowej, która odbyła się pod koniec grudnia, a trwała blisko 10 godzin, opozycyjni radni odrzucili projekt budżetu przygotowany przez wójta. Nie podobał im się przede wszystkim pomysł, aby gmina wypuściła obligacje na kwotę 15 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje.
Kwestia obligacji pojawiła się także pod koniec stycznia na kolejnej sesji budżetowej. Zanim rozpoczęły się obrady, pojawił się wniosek dotyczący porządku obrad. Radny Piotr Zalewski zaproponował, aby uchwały dotyczące kwestii budżetowych przenieść na początek obrad, bo to najważniejszy punkt sesji, a pozostałe uchwały głosować później. Wniosek jednak przepadł. – Myślę, że uchwały, które są wcześniej, nie są zbyt skomplikowane i głosowanie nad nimi będzie szybkie – stwierdziła przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Kuchta. Rzeczywiście radni bardzo szybko poradzili sobie z kilkoma uchwałami. Następnie przyszedł czas na budżet.
Swoje stanowiska w sprawie projektu budżetu przedstawiły komisje. Tak jak poprzednio, negatywne stanowiska zajęły Komisja Rewizyjna oraz Komisja Budżetu i Rolnictwa. Pozytywnie o projekcie wypowiedziała się Komisja Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa. Pozytywną opinię o budżecie wyraziła również Regionalna Izba Obrachunkowa. (gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Projekt w gąbińskim Staszicu

W gąbińskim Staszicu realizowany jest komponent językowy „TOCek na językach“ w ramach dwuletniego projektu edukacyjnego …