Oczyszczalnia za 5 mln zł

Oczyszczalnia ścieków w Słupnie zostanie zmodernizowana. Inwestycja będzie kosztować ponad 4,8 mln zł.
Wójt gminy Marcin Zawadka właśnie podpisał umowę z konsorcjum trzech firm, które wygrało przetarg na modernizację oczyszczalni. Koszt prac zaproponowany w zwycięskiej ofercie przetargowej to ponad 4,8 mln zł. Modernizacja ma być gotowa do końca października, a wykonawca udzieli trzyletniej gwarancji na swoje prace.
Modernizacja jest konieczna, bo oczyszczalnia ma już 23 lata. Co prawda obiekt był rozbudowywany i modernizowany w 2005 r. i w latach 2009–10, ale wymaga kolejnych prac. Średnio w ciągu doby oczyszczonych jest 1150 m sześc. ścieków. Oczyszczalnia ma jeszcze rezerwy, gdyż maksymalnie może przyjąć 1610 m sześc. Obecnie z sieci kanalizacyjnej korzysta ponad połowa mieszkańców gminy, obejmuje ona ponad 100 km w Słupnie, Cekanowie, Borowiczkach-Pieńkach, Wykowie, Liszynie oraz części Bielina.
Ale na terenie gminy nie brakuje też ścieków, które nie trafiają do sieci kanalizacyjnej, tylko są gromadzone w zbiornikach przydomowych i wywożone są do oczyszczalni ścieków. Dzisiaj jest ok. 700 bezodpływowych zbiorników oraz 30 przydomowych oczyszczalni ścieków.

(gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Siatkarskie zmagania

Już po raz ósmy gmina Bodzanów stała się stolicą siatkówki powiatu płockiego. Wszystko za sprawą …