Najnowsze informacje

Zawody i egzaminy w Białotarsku

W Białotarsku odbyły się miejsko-gminne zawody pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu miasta i gminy Gostynin. Natomiast Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła szkolenie strażaków ochotników, którzy biorą udział w akcjach ratowniczych. Ukończyło je 34 druhów.
Miejsko-gminne zawody sportowo pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu miasta i gminy Gostynin zorganizowano na boisku sportowym przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku. Rywalizowało w nich ze sobą 13 drużyn seniorskich, 11 drużyn młodzieżowych oraz 2 kobiece drużyny pożarnicze. Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: ćwiczenia bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7×50 m z przeszkodami.
W grupie jednostek seniorów OSP na pierwszym miejscu uplasował się OSP Helenów, na drugim OSP Sierakówek, a na trzecim OSP Lucień. Wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców zwyciężył Sierakówek, drugi był Helenów, a trzeci Solec. W gronie MDP dziewcząt z pożarniczymi konkurencjami najlepiej poradziły sobie dziewczęta z Sierakówka, na drugim miejscu znalazły się dziewczęta z Helenowa, a na trzecim – z Solca. Z kolei w grupie Kobiecych Drużyn Pożarniczych prym wiodły kobiety z Sierakówka, a drugie były kobiety z Kazimierzowa.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła ponadto szkolenia członków OSP, biorących bezpośredni udział w działaniach. Szkolenie zakończone zostało egzaminem końcowym w siedzibie komendy. Strażacy ochotnicy zdobyli wiedzę z zakresu teorii i praktyki pożarniczej niezbędnej, jednocześnie kwalifikującej uczestników do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego było zaliczenie z wynikiem pozytywnym tzw. komory dymowej.
Egzamin końcowy przeprowadzony został przez komisję egzaminacyjną, powołaną rozkazem mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w składzie: mł. bryg. Mariusz Ostrowski, bryg. Andrzej Ledzion oraz mł. bryg. Piotr Czerwiński. Kurs rozpoczęło 40 druhów, do egzaminu dopuszczonych zostało 34 uczestników szkolenia, którzy z wynikiem pozytywnym zaliczyli egzamin końcowy.
Zajęcia praktyczne oraz teoretyczne prowadzone były przez oficerów i aspirantów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie.

(eg)

Zobacz kolejny artykuł

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Po raz szósty w powiecie gostynińskim zorganizowano Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Miejscem spotkania był Kujawsko-Dobrzyński Park …