Najnowsze informacje

Stypendyści w Starostwie

Prymusi – stypendyści Prezesa Rady Ministrów byli gośćmi starosty gostynińskiego Jana Baranowskiego. Zjawili się w starostwie przy ul. Dmowskiego razem z dyrektorami szkół, w których się uczą.
Młodzież, która odwiedziła starostę Jana Baranowskiego, to uczniowie szkół ponadgimanzjalnych, którzy otrzymali wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2011/2012.
W tym gronie znaleźli się: Magdalena Perfikowska z Technikum w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Gostyninie, Marta Tomczyk z Technikum w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym, Monika Pluta z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Gostyninie, Jan Stanisław Biniewicz z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie. W minionym roku szkolnym uzyskali średnią ocen powyżej 5,0. W nagrodę przez 10 miesięcy obecnego roku szkolnego będą otrzymywać stypendium w wysokości 285 zł.
Zanim młodzież odwiedziła starostę gostynińskiego, wcześniej oficjalnie przyjęła stypendia podczas uroczystości, która odbyła się w Płocku. Dyplomy stypendystom premiera wręczała tam Katarzyna Góralska, wicekurator z Kuratorium Oświaty w Warszawie.     (eg)

Zobacz kolejny artykuł

Uroczystości w Gaśnem

Społeczność gostynińska uczciła 155. rocznicę powstania styczniowego. W programie znalazła się modlitwa i złożenie kwiatów …