Najnowsze informacje

Przybędzie szkoła podstawowa

W ubiegłym tygodniu podczas sesji rady miejskiej podjęto w Gostyninie decyzje związane z reformą oświaty. Jedno z gimnazjów przekształci się w szkołę podstawową, a drugie zostanie włączone do istniejącej podstawówki.
Rada Miasta Gostynina podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania szkół do planowanej reformy oświatowej. Radni zaopiniowali projekt, w którym Gimnazjum nr 1 przekształcone zostanie w Szkołę Podstawową nr 5, natomiast Gimnazjum nr 2 zostanie włączone do cały czas funkcjonującej Szkoły Podstawowej nr 3. Sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 1 stanie się szkołą ośmioletnią, podobnie jak Szkoła Podstawowa nr 5. Zmiany nastąpią od 1 września 2017 r.
Przygotowanie projektu uchwały poprzedziły konsultacje z dyrektorami szkół, dotyczące proponowanego trybu wygaszania gimnazjów oraz możliwości zapewnienia odpowiednich warunków nauki. Opracowano też granice obwodów szkół.
Burmistrz Gostynina Paweł Kalinowski nie ukrywał, że powodzenie reformy zależeć będzie od zaangażowania dyrekcji i nauczycieli istniejących placówek oświatowych. – Teraz rozpoczynamy konkretną pracę, związaną z nową siecią szkół. Projekt reformy zostanie przesłany do związków zawodowych i kuratorium, aby mogły go one zaopiniować. Przyjęty projekt był najlepszy z wszystkich proponowanych. Mam nadzieję, że reforma w Gostyninie się uda – mówił po przyjęciu uchwały przez Radę Miasta Gostynina. (eg)

Zobacz kolejny artykuł

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Po raz szósty w powiecie gostynińskim zorganizowano Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Miejscem spotkania był Kujawsko-Dobrzyński Park …