Najnowsze informacje

Promocja słownika na Zamku – 530 biografii

„Gostyniński Słownik Biograficzny” pod redakcją dr Barbary Konarskiej-Pabiniak, zawierający 530 biogramów osób związanych z Gostyninem, wydało Gostynińskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe na swoje 10-lecie. Promocję ważnego opracowania uświetnił występ sopranistki Anny Jeremus-Lewandowskiej.
Promocja „Gostynińskiego Słownika Biograficznego” odbyła się na Zamku Gostynińskim. Jest to pierwsze tego typu wydawnictwo w Gostyninie. Zawiera 530 biogramów, zamieszczonych w układzie alfabetycznym, osób urodzonych w Gostyninie lub przybyłych do miasta i w nim działających. Wydawcą książki jest Gostynińskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe, które w tym roku obchodzi 10 lat swojej działalności. Przy opracowywaniu biogramów udział wzięło bezinteresownie 17 osób. Redaktorzy pod kierunkiem znanej regionalistki dr Barbary Konarskiej-Pabiniak wykonali pionierską pracę: po raz pierwszy w jednym tomie zebrano tak dużą liczbę biografii osób z Ziemi Gostynińskiej. „Gostyniński Słownik Biograficzny” można już zakupić w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gostyninie.
Promocję otworzyła Aleksandra Milczarek, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, natomiast o publikacji opowiedziała dr Barbara Konarska-Pabiniak. Podkreśliła między innymi, że nowo wydany słownik jest znaczącą publikacją, a jeśli zajdzie potrzeba, zostanie wydany także suplement. Podziękowała wszystkim, którzy w ciągu dwóch lat pracowali nad słownikiem. Byli to: Stanisław Adamski, Jolanta Bigus, Marian Chudzyński, Stanisław Durma, Barbara Ewa Gierula, Aleksandra Głowacka, Ewa Horodyska-Gizińska, Barbara Konarska-Pabiniak, Julia Łoś, Andrzej Matuszewski, Jan Bolesław Nycek, Marek Osmałek, Elżbieta Szubska-Bieroń, Ewa Walczak, Jadwiga Wojtasiak, Bogumiła Zalewska-Opasińska i Marian Żuchniewicz.
– Książka obejmuje biografie osób od XIV wieku do czasów współczesnych. Najliczniejszą grupą są żołnierze, kombatanci, weterani. Ciekawostką jest to, że 86% stanowią biogramy mężczyzn, a tylko 14% kobiet – zauważyła Jolanta Bigus, emerytowana dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie, jedna z redaktorów publikacji.
W imieniu autorów tekstów wystąpiła także Elżbieta Szubska-Bieroń, która zwróciła uwagę na ogrom pracy i poświęcenie autorów podczas tworzenia słownika, a także zasługi redaktor Barbary Konarskiej-Pabiniak w redagowaniu całości dzieła. Opowiedziała także o pozyskiwaniu informacji ze źródeł pierwotnych i prywatnych zbiorów.
Promocję książki uświetnił występ prof. Anny Jeremus-Lewandowskiej – sopranu koloraturowego oraz sopranistki Ewy Murzynowskiej. Obu śpiewaczkom na fortepianie akompaniowała Ewa Szpakowska.
(eg)

Zobacz kolejny artykuł

Szkoła wielu możliwości

Gostynińskie Centrum Edukacyjne przy ul. Polnej 39 otworzyło swoje podwoje dla przyszłych uczniów. Podczas dnia …