Pensja nowego burmistrza

Najpierw były zapewnienia o lojalnej współpracy, teraz przyszła kolej na czyny. Rada Miasta Gostynia 11 głosami „za” i 3 „przeciw” zmniejszyła wysokość wynagrodzenia burmistrza o 4987 zł. Paweł Kalinowski chciał otrzymywać pensję mniejszą od swojego poprzednika o około 3000 zł, ale Inicjatywa dla Gostynina, która ma w radzie zdecydowaną większość, była za zmniejszeniem tej kwoty o 5000 zł. (eg)

Zobacz kolejny artykuł

Najpiękniejsza kartka Darii

Daria z Ruszkowa koło Gostynina zajęła pierwsze miejsce w konkursie wojewody mazowieckiego na najpiękniejszą kartkę …