Najnowsze informacje

O Polsce mówi się wierszem

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, z udziałem klas nauczania początkowego, odbył się przegląd wierszy i pieśni o Polsce. W ten patriotyczny sposób uczniowie i nauczyciele uczcili 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Przedstawiciele z najmłodszych klas 0-III zaprezentowali najpierw program artystyczny pt. „Tu wszędzie Polska”. Dzieci, recytując wiersze, podkreślały jak ważna jest wolność ojczyzny, spokojny dom i tradycje: „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna, / Tu każdy kwiat do niej się przyzna, / Źdźbło trawy najmniejsze podszepnie mi wiersze…”.
Cały program przygotowały nauczycielki Monika Majewska i Teresa Zarzycka, przy współpracy z wychowawcami klas.

(eg)
fot. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie

Zobacz kolejny artykuł

90-lecie Ligi Ochrony Przyrody

Gostyniński Oddział Ligi Ochrony Przyrody obchodził 90-lecie swojej działalności. Jednym z jej wymiarów jest organizacja …