Najnowsze informacje

Gostynin na podium

Miasto Gostynin zajęło trzecie miejsce w konkursie „Mazowiecka Gmina Roku 2009”, organizowanym przez Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. wraz z Mazowieckim Zrzeszeniem Handlu Przemysłu i Usług. W kategorii przedsiębiorstw wyróżniona została gostynińska firma P.B.M. Star-Gos-Bud, należąca do Zdzisława Kiełka.
Gostynin zajął trzecie miejsce w kategorii „gmina miejska”. W tej kategorii wygrał Grodzisk Mazowiecki, a drugi był Ożarów. Nagrodę odebrał podczas gali w Warszawie burmistrz Gostynina Włodzimierz Śniecikowski.
Na wyniki ostateczne składało się wiele czynników m.in. dogodne warunki dla inwestorów, dbałość o ochronę środowiska, przeciwdziałanie bezrobociu czy umiejętne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej: – W konkursie „Mazowiecka Gmina Roku 2009” pod uwagę bierze się przede wszystkim stosunek wydatków inwestycyjnych do wysokości budżetu. W naszym przypadku w 2008 roku 35 % środków budżetowych było przeznaczonych na inwestycje. To znaczy, że nie przejadamy pieniędzy budżetowych. Pod uwagę brano wszystkie ukończone w 2008 roku inwestycje. W przypadku Gostynina były to przedsięwzięcia infrastrukturalne (wodociągi, kanalizacje, gazociągi) i mieszkalnictwo (powstało około 30 lokali mieszkalnych i 123 mieszkania MTBS) – mówi burmistrz W. Śniecikowski. Dodaje również, że zdobyta nagroda ma charakter prestiżowy i daje możliwość sprawdzenia poziomu, na jakim jest miasto.
Informacje o wszystkich laureatach i samorządach nominowanych do wymienionych konkursów znaleźć można w Złotej Księdze Mazowsza „Samorząd i Przedsiębiorczość”. Publikacja ukazała się w nakładzie 10 tys. egzemplarzy i rozpowszechniona będzie wśród administracji rządowej i samorządowej, największych firm w Polsce, nominowanych w konkursie oraz ich kluczowych klientów.
Konkursy Europa Consulting cieszą się w środowisku mazowieckich przedsiębiorców i samorządów dużym zainteresowaniem. Mają na celu m.in. umocnienie integracji obu środowisk. Ma to związek z rozwojem województwa mazowieckiego i jego przewagą nad innymi regionami, w dążeniu do stałego wzrostu gospodarczego.
Jak wyjaśniają organizatorzy, głównym założeniem konkursów jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw Warszawy i Mazowsza, które reprezentują wysoki poziom. Także promowanie tych powiatów i gmin województwa mazowieckiego, które stwarzają dogodne warunki dla inwestorów, priorytetowo traktują ochronę środowiska naturalnego, dbają o edukację oraz służbę zdrowia, intensywnie przeciwdziałają bezrobociu oraz dbają o rozwój turystyki w swoim regionie. Udział w tych projektach jest formą wyróżnienia, uznania pozycji i dokonań mazowieckich firm, jak również samorządów oraz perspektyw ich dalszego rozwoju.
Konkurs „Mazowiecka Gmina Roku 2009” odbywał się pod patronatem Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego.
(eg)

Zobacz kolejny artykuł

Wędrując po Murcji

Grupa uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie odwiedziła …