Najnowsze informacje

90-lecie Ligi Ochrony Przyrody

Gostyniński Oddział Ligi Ochrony Przyrody obchodził 90-lecie swojej działalności. Jednym z jej wymiarów jest organizacja dorocznego konkursu przyrodniczego, z udziałem młodzieży szkolnej. O swoich doświadczeniach związanych z członkostwem w organizacji troszczącej się o przyrodę, mogli porozmawiać uczestnicy jubileuszu w Zamku Gostynińskim.
Uroczystość 90-lecia powstania Ligi Ochrony Przyrody w Gostyninie zorganizowano w Zamku Gostynińskim. Gości powitała Ewa Koprowicz, prezes Zarządu Oddziału LOP w Gostyninie. Podziękowała m.in. wieloletnim członkom LOP za zaangażowanie w działalność statutową stowarzyszenia. Jedną z form działalności jest organizacja konkursu przyrodniczego dla młodzieży szkolnej. Każdego roku cieszy się on dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.
W trakcie uroczystości uhonorowano wyróżnieniem przede wszystkim Danutę Żarkowską, która jest honorowym członkiem LOP, równolatką organizacji. Niestety, z powodów zdrowotnych nie mogła ona uczestniczyć w spotkaniu. Ponadto nagrody otrzymali: członkowie Zarządu LOP w kadencji 2013-2017: prezes Ewa Stompor, sekretarz Halina Karwowska, skarbnik Krystyna Pius oraz Stanisław Augustyniak, Aleksandra Białkowska, Lilla Boguszewska, Zofia Górska, Ewa Koprowicz, Bogumiła Liziniewicz, Jolanta Zielińska.
W gronie wyróżnionych znaleźli się też członkowie komisji rewizyjnej Oddziału LOP: przewodnicząca Marzena Krasnodębska, Ewa Krzewicka i Beata Milczarek. Ponadto dyplomy otrzymali opiekunowie Szkolnych Kół LOP: Iwona Naczmańska i Lidia Mucha z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami dwujęzycznymi im. T. Kościuszki, Marzenna Latoszek ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczwgo im. Jana Pawła II w Gostyninie, Elżbieta Durmaj ze Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Sannikach, Anna Dembowska ze Szkoły Podstawowej im. M. Kownackiej w Sokołowie, Małgorzata Żuber ze Szkoły Podstawowej w Teodorowie, Monika Kacprzak ze Szkoły Podstawowej im. L. Kruczkowskiego w Zwoleniu, Jadwiga Mańkowska z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Marsz. J. Piłsudskiego w Sierakówku, Jacek Studziński ze Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego z Pacyny, Iza Komorowska ze Szkoły Podstawowej im. A. Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym.
Jubileuszowy dyplom uznania otrzymał także burmistrz Paweł Kalinowski za osobiste zaangażowanie w pomnażaniu ogromnego dorobku LOP oraz dobre efekty w edukacji ekologicznej i ochronie przyrody. Uwzględniono także jego aktywną współpracę z zarządem Okręgu LOP w Płocku, szczególnie w latach 2013-2018.
Burmistrz miasta Paweł Kalinowski pogratulował stowarzyszeniu pięknego jubileuszu i życzył dalszych, owocnych działań na rzecz ochrony przyrody, w mieście, powiecie i kraju. Wręczył też upominki wyróżnionym członkom gostynińskiego Oddziału LOP.
Ważnym punktem programu było wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu „Przyroda – Twój Przyjaciel”, którego tematem w tym roku byli mieszkańcy ekosystemów wodnych. Nagrody dla laureatów również ufundował burmistrz Gostynina.
W programie jubileuszowego spotkania znalazł się także program słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie, przygotowany pod kierunkiem Eweliny Pilichowicz. Dzieci zachęcały w nim do dbania o środowisko naturalne, czyli o cztery żywioły: wodę, powietrze, ogień i ziemię.
W spotkaniu jubileuszowym udział wzięli przedstawiciele władz powiatu: przewodnicząca rady Katarzyna Osowicz-Szewczyk oraz gmin z powiatu m.in. wójt gminy Gostynin Edmund Zieliński, wójt gminy Szczawin Kościelny Jerzy Sochacki i Anna Marcinkowska z gminy Pacyna.
Liga Ochrony Przyrody (w skrócie LOP) została utworzona z inicjatywy Władysława Szafera, wybitnego polskiego uczonego, profesora botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczącego Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Pierwszy zjazd LOP odbył się 9 stycznia 1928 roku w Warszawie. Cele LOP w pierwszym statucie (z 1928 r.) określono następująco: „Liga Ochrony Przyrody ma za zadanie zabiegać o zachowanie oblicza ziemi ojczystej w jego pierwotnym lub historycznie wytworzonym stanie, a szczególnie o ochronę tworów przyrody żywej i nieożywionej, tudzież o zachowanie piękna i swoistych cech krajobrazu rodzimego”. Cele te liga miała osiągać między innymi przez: budzenie słowem i pismem zainteresowania i miłości dla cech swoistych ziemi ojczystej, poznawanie i badanie pod względem przyrodniczym poszczególnych części tej ziemi. Realizuje je po dziś dzień.

(eg)
fot. Urząd Miasta Gostynina

Zobacz kolejny artykuł

O Polsce mówi się wierszem

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, z udziałem klas nauczania początkowego, …