Najnowsze informacje

20 lat parafii Miłosierdzia Bożego

zia Bożego w Gostyninie obchodziła jubileusz 20-lecia powstania. Mszy św. rocznicowej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski. W liturgii udział wzięli m.in. burmistrz Paweł Kalinowski, starosta Tomasz Matuszewski i wójt Edmund Zieliński.
Biskup Mirosław Milewski przewodniczył mszy św. dziękczynnej za 20 lat parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Gostyninie. Przypomniał wiernym słowa papieża Franciszka, że „Pan nigdy nie przestaje przebaczać. To my nużymy się proszeniem o przebaczenie”. Zaakcentował, że najbardziej konkretnym przejawem obecności miłosierdzia w ludzkim świecie jest nawrócenie, czyli „wydobywanie dobra spod zła, które jest w świecie i człowieku”. Prosił również, aby podziękować wszystkim tym, którzy budowali gostynińską parafię: za ich pracę, oddanie i poświęcenie, za troskę o Kościół, za gorliwe prowadzenie ludu Bożego do „Boga bogatego w miłosierdzie”.
– Każdy jubileusz skłania do refleksji. Jaką wspólnotę chcemy budować? Opartą na Bogu czy na bożkach, ukrytych pod postacią pieniędzy, kariery, dobrobytu? Na czym ją budujemy: na Dekalogu, na przykazaniu miłości czy na pseudoideach serwowanych przez środki masowego przekazu? Co jest dla nas, żyjących w tej wspólnocie, w 20. roku jej działalności, najważniejsze? To pytania, które powinien postawić sobie każdy parafianin i każdy duszpasterz – zalecił hierarcha.
W dniu jubileuszu biskup Milewski życzył też mieszkańcom Gostynina, aby „trwali w nauce apostołów, jak najczęściej uczestniczyli w Eucharystii, modlili się, wielbili Boga i darzyli miłością bliźnich, a wtedy wśród nich „Pan pomnoży tych, którzy dostąpią zbawienia”. Polecił też, aby budowali swoją parafię jako „wspólnotę wspólnot” i wyrażali Bogu wdzięczność za wszystkie lata jej istnienia. Wezwał, aby na wzór św. Faustyny – stawali się „świadkami Bożego Miłosierdzia”.
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Polnej 9 w Gostyninie została erygowana 21 lipca 1997 r. przez biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego. Najpierw powstała mała kaplica, potem tymczasowy kościół. Poświęcenia świątyni dokonano w 1998 r., a w 1999 r. powstał dom parafialny. Proboszczami parafii byli ks. Jerzy Ławicki i ks. Wojciech Hubert, obecnie jest nim ks. Sławomir Wiśniewski. W dniu jubileuszu parafii burmistrz Paweł Kalinowski wręczył mu medal „Za Zasługi dla Miasta Gostynina”. Z parafii pochodzi trzech księży, w tym o. Łukasz Kwiatkowski, który jest misjonarzem w Papui Nowej Gwinei. Parafia liczy obecnie około 8 tysięcy wiernych.
(eg)

Zobacz kolejny artykuł

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Po raz szósty w powiecie gostynińskim zorganizowano Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Miejscem spotkania był Kujawsko-Dobrzyński Park …