Najnowsze informacje

Uczelnia z pozytywną oceną

PWSZ po ministerialnej kontroli

Zakończyła się trwająca od maja ubiegłego roku kontrola prowadzona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Płocka uczelnia została oceniona pozytywnie. To najwyższa ocena w trzystopniowej skali stosowanej przez MNiSW.
Przypomnijmy, sytuacja na linii studenci – władze uczelni zaogniła się i przybrała formę publicznej dyskusji po tym, jak dyscyplinarnie zwolniono dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych dr Małgorzatę Jagodzińską. Studenci rozpoczęli wówczas akcję protestacyjną. – Przyczyną strajku jest szereg działań, do których doszło na terenie uczelni. Przede wszystkim chodzi nam o niedawne wybory władz PWSZ na kadencję 2016–2020 – tłumaczyli w maju ubiegłego roku protestujący studenci.
Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego został skierowany anonimowy list z 24 zarzutami dotyczącymi funkcjonowania PWSZ. Działania kontrolne rozpoczęły się w maju. W miniony piątek, 10 lutego rektor uczelni prof. nadzw. dr hab. Maciej Słodki przedstawił jej wyniki. Raport pokontrolny liczy 70 stron. To jeden z najbardziej obszernych dokumentów sporządzonych po kontrolach prowadzonych przez ministerstwo. Ministerstwo stosuje podczas kontroli trzystopniową skalę ocen. Płocka uczelnia uzyskała ocenę pozytywną, czyli najwyższą. Dwie pozostałe to pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna.
Kontrolerzy z MNiSW działali między innymi na podstawie anonimowego listu przesłanego do ministerstwa. Sprawdzali zgodność działania organów PWSZ z przepisami prawa, statutem, uzyskanymi uprawnieniami w latach akademickich 2014/2015 i 2015/2016 oraz prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej w latach 2014 i 2015.

Zobacz kolejny artykuł

Najlepsi gimnazjaliści w Ratuszu

Ponad 220 uczniów wystartowało w tegorocznej, XIV edycji Międzygimnazjalnej Ligi Przedmiotowej. W przedmiotowych konkursach o …