Najnowsze informacje

Sezon na inżyniera trwa

Rozmowa z prof. Januszem Zielińskim, prorektorem do spraw Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Sezon rekrutacyjny w pełni. Czy mający 50 lat tradycji płocki campus Politechniki Warszawskiej wymaga reklamy, czy raczej informacji wśród przyszłych studentów?
Trwająca od maja akcja rekrutacyjna łączy oba elementy. Wykorzystujemy wszystkie możliwe obszary do tego, aby zaprezentować naszą ofertę dydaktyczną jak najszerszej grupie przyszłych studentów. To są informacje przekazywane poprzez prasę, radio, Internet. Do tego dołączamy spotkania naszych pracowników z młodzieżą w szkołach, aby w bezpośredniej rozmowie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli możliwość uzyskania informacji na temat funkcjonowania i zakresu oraz form kształcenia w naszej uczelni. Tak szeroki sposób przekazu informacji wynika z tego, że swoim zasięgiem obejmujemy nie tylko północne Mazowsze, ale też część ziemi kujawsko-pomorskiej. Staramy się także docierać na zachodnie tereny Warmii i Mazur informując o obecności Politechniki Warszawskiej w Płocku. Przy okazji promujemy szeroko nasze miasto.
W tej kampanii informacyjnej i akcji rekrutacyjnej nie można pominąć istotnej dla kandydatów i dla samej uczelni informacji. Mianowicie wyników rankingu uczelni przygotowywanego przez miesięcznik „Perspektywy”.
Tak, w tym roku po raz pierwszy wprowadzono ranking kierunków inżynierskich w Polsce. W rankingu, w którym uczestniczyły wszystkie wydziały uczelni, możemy pochwalić się tym, że płocki kierunek technologia chemiczna zajął w Polsce 3. miejsce. Równie bardzo ważne jest to, że budownictwo w Płocku jest na miejscu 4., a mechanika i budowa maszyn na 7. Jesteśmy absolutnie w krajowej czołówce. Za nami, np. jeśli mowa o technologii chemicznej, są wydziały takich uczelni jak AGH, Politechnika Krakowska, Poznańska czy Gdańska. Rzeczywiście możemy śmiało powiedzieć, że na naszych kierunkach technicznych w Płocku edukujemy studentów na najwyższym krajowym poziomie. I to powinno być główną zachętą dla młodych ludzi zainteresowanych studiami inżynierskimi, technicznymi, by wybierać Płock jako miejsce pobytu na studiach.
W rankingowej lokalizacji poszczególnych uczelni istotny jest obszar oceny?
Tak. Bo ta kwestia jest ważna dla naszych przyszłych studentów. Pod uwagę brano ekonomiczne losy studentów i preferencje pracodawców, tzw. potencjał akademicki (uprawnienia do nadawanych stopni naukowych i nadane stopnie naukowe), efektywność naukową, w tym przede wszystkim publikacje i cytowalność. Wreszcie potencjał dydaktyczny, w tym między innymi jakość kandydatów przyjętych na studia. W tym miejscu warte przypomnienia jest to, że Politechnika Warszawska jako jedna z kilku uczelni w Polsce utrzymuje bez przerwy klasyfikację punktową przyjmowanych kandydatów. Wracając do rankingu trzeba powiedzieć, że pojawiła się także ocena innych jednostek określana prestiżem. Tu także, co szczególnie nas cieszy, środowisko dostrzega nas na bardzo wysokich pozycjach w kraju. Wyniki rankingu cieszą nas bardzo, bo jest to promocja uczelni, ale również miasta i regionu.
Czy te wszystkie czynniki będą miały przełożenie na wyniki tegorocznej rekrutacji?

Zobacz kolejny artykuł

Najlepsi gimnazjaliści w Ratuszu

Ponad 220 uczniów wystartowało w tegorocznej, XIV edycji Międzygimnazjalnej Ligi Przedmiotowej. W przedmiotowych konkursach o …