Najnowsze informacje

Politechnika Warszawska nawiązała współpracę z kolejną szkołą

W Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Płocku zostało uroczyście podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 z Nowego Dworu Mazowieckiego.
Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisał prorektor ds. Filii w Płocku – prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński, ze strony Zespołu Szkół Zawodowych – dyrektor mgr Ewa Grzybowska.
Głównym celem porozumienia jest popularyzowanie atrakcyjności kształcenia na poziomie wyższym i wyzwalanie aktywności uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie nauk ścisłych i technicznych. – Politechnika będzie wspierać szkołę z Nowego Dworu Mazowieckiego w propagowaniu i rozwijaniu wśród uczniów zainteresowań naukami ścisłymi i technicznymi oraz w nauczaniu przedmiotów ścisłych i zawodowych. Współpraca polegać będzie na przygotowywaniu uczniów do podejmowania studiów na uczelniach technicznych i zachęcania ich do kontynuowania nauki w obranym zawodzie – informują przedstawiciele płockiej filii PW.
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 zapewni Politechnice możliwość prezentowania kierunków kształcenia, form i efektów działalności dydaktyczno-naukowej oraz promocji uczelni na terenie szkoły.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Najlepsi gimnazjaliści w Ratuszu

Ponad 220 uczniów wystartowało w tegorocznej, XIV edycji Międzygimnazjalnej Ligi Przedmiotowej. W przedmiotowych konkursach o …