Najnowsze informacje

Politechnika po raz kolejny otworzyła drzwi

Politechnika Warszawska Filia w Płocku po raz kolejny otworzyła swe drzwi dla wszystkich chcących się z nią nieco bliżej zapoznać. Maturzystów, którzy myślą o studiowaniu na uczelni, powitał prorektor Politechniki Warszawskiej prof. Janusz Zieliński.
Podstawowe informacje dotyczące Politechniki Warszawskiej oraz jej filii w Płocku przybliżyła jedna ze studentek I roku budownictwa. Maturzyści poznali ogólnopolskie rankingi kierunków oraz prognozy dotyczące zapotrzebowania na specjalistów w branżach inżynierskich i ekonomicznych. – Warto pamiętać, że kierunki oferowane w Płocku to kierunki, po których znacznie wzrasta szansa na znalezienie dobrej pracy. Pracodawcy od lat najwyżej cenią sobie absolwentów właśnie Politechniki Warszawskiej, co znajduje potwierdzenie w corocznie prowadzonych rankingach szkół wyższych – informują organizatorzy Drzwi Otwartych.
O kierunkach studiów prowadzonych w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku mówili także pracownicy i studenci reprezentujący kolejno budownictwo, inżynierię środowiska, mechanikę i budowę maszyn, technologię chemiczną oraz ekonomię. Zaprezentowane zostały zarówno sylwetki absolwentów, jak i potencjalne sektory ich zatrudnienia. Przedstawiono również warunki przyjęć na studia i sposób rejestracji kandydatów, a także informacje na temat warunków socjalno-bytowych i możliwości uzyskiwania różnego rodzaju wsparcia finansowego.
Jedną z atrakcji imprezy był pokaz fizyczny zaprezentowany przez uczniów z klasy politechnicznej III LO w Płocku. – W trakcie spotkania uroczyście wręczono również certyfikaty uczestnictwa w IV Edycji projektu „Doświadcz Chemii”, która zakończyła się w marcu tego roku. W końcowej części spotkania rozlosowane zostały nagrody za udział w konkursie związanym z Politechniką, po czym rozpoczęło się zwiedzanie uczelni – dodają organizatorzy.
Na czas Drzwi Otwartych swoje stoiska wystawiły studenckie koła naukowe, Forum Business Centre Club oraz klasa IV LO w Płocku z pokazami pierwszej pomocy. Nie zabrakło również przedstawicieli doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filii w Płocku.
Uczniowie mieli okazję zapoznać się z działalnością kół naukowych, ale przede wszystkim osobiście porozmawiać z pracownikami i studentami, którzy udzielali wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. warunków studiowania i poziomu kształcenia. Były też konkursy i inne atrakcje. Chemicy przeprowadzili pokazy chemiczne, a budowlańcy zaprezentowali, w jaki sposób można zbudować most, który nie posiada żadnych spoin. Mechanicy natomiast… wysłali swoje roboty, które próbowały tenże most zniszczyć. Na stoisku studentów z Koła Inżynierii Środowiska można było obejrzeć hodowle mikroorganizmów, a na stoisku ekonomistów spróbować swego szczęścia w konkursach z nagrodami. Młodzież zwiedzała również laboratoria przypisane poszczególnym kierunkom studiów.
Ponadto w trakcie Drzwi Otwartych odbyło się seminarium „Studenci miastu i regionowi”, na którym koła naukowe zaprezentowały swój dotychczasowy dorobek i osiągnięcia.
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Dziewczyny z Małachowianki: Zamiast dzwonić, porozmawiajmy!

– Młodzi ludzie naszych czasów za mało ze sobą rozmawiają. Często ograniczają się do wymiany …