Najnowsze informacje

Nowe podstawówki, zwolnienia nauczycieli

Od 1 września w Płocku obowiązywać będzie nowa sieć szkół. Przybędą trzy nowe podstawówki, zlikwidowane zostaną trzy gimnazja, kolejne cztery będą wygaszone. Ale to nie koniec zmian, bo te związane z nową siecią szkół pociągają za sobą ruchy kadrowe. A w Płocku jest 30 nieprzedłużonych umów o pracę, ograniczenie wymiaru pracy dla 96 nauczycieli i brak pracy od nowego roku szkolnego dla kolejnych 12 pedagogów.
Jak mówi zastępca prezydenta Płocka Roman Siemiątkowski, podczas prac nad siecią szkół samorząd starał się wypracować jak najlepsze rozwiązania dla poszczególnych placówek i pracowników. Co zaproponowano? Z 10 miejskich gimnazjów 3 włączono do szkół podstawowych (G 3 do SP 5, G 4 do SP 17, G 5 do SP 3). Kolejne 3 gimnazja przekształcono w szkoły podstawowe (G 1 w SP 2, G 6 w SP 14, G 8 w SP 8). Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 2 (obecnie to zespół, w skład którego wchodzą SP 21 i G 10) z mocy prawa przekształciło się w szkołę podstawową. Cztery gimnazja, zgodnie z wprowadzaną reformą, ulegną wygaszeniu (G 12 – Szkoła Mistrzostwa Sportowego, G 13, G 14 i gimnazjum dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych nr 1). Przyjęte rozwiązania, jak zaznacza Roman Siemiątkowski, pozwolą jak najlepiej wykorzystać bazę lokalową. Podejmowane były z myślą o tym, aby uniknąć dwuzmianowości i zapewnić uczniom możliwość realizowania obowiązku szkolnego.
Władze miasta w przyjętym rozwiązaniu wskazały także uczniom klas szóstych z SP 6, SP 11, SP 22 i SP 23 szkoły, w których mogą realizować naukę w klasach VII i VIII. Są to odpowiednio SP 14 i SP 8, które powstały z przekształcenia gimnazjów. W tym przypadku, jak podkreśla zastępca prezydenta Roman Siemiątkowski, zostały uwzględnione prośby i sugestie nauczycieli oraz rodziców uczniów.
Przyjęcie nowej sieci szkół miejskich i likwidacja gimnazjów to w konsekwencji także konieczność podejmowania zmian kadrowych. W Płocku, jak wynika z danych, pracę straci 12 nauczycieli. W przypadku 96 nauczycieli ograniczony będzie wymiar pracy, a z 30 nie będzie przedłużona umowę o pracę. Dwoje nauczycieli skorzysta z możliwości przejścia na emeryturę.

rad

Zobacz kolejny artykuł

Po naukę na Oxford

Zespół Szkół Technicznych w Płocku realizuje projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” pt. „Nauka nie ma …