Najnowsze informacje

Rusza nabór do przedszkoli

W Płocku jest 25 publicznych przedszkoli, prowadzonych przez gminę. Już w przyszłym tygodniu – dokładnie w czwartek, 20 kwietnia – rozpocznie się nabór dzieci do tych placówek.
Rodzice powinni pamiętać, że według obowiązujących przepisów sześciolatki mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Z procedury rekrutacyjnej na rok szkolny 2017/2018 muszą skorzystać rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub chcą zmienić placówkę do której uczęszcza ich pociecha. Dzieci, które będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
Procedura naboru potrwa od godziny 9.00 20 kwietnia do godziny 14.00 5 maja. W tym czasie rodzice muszą zalogować się do Systemu Nobo, gdzie mogą zapoznać się z ofertą wybranego przedszkola oraz wypełnić i wydrukować stosowny wniosek. Wniosek należy złożyć w przedszkolu także do 5 maja. Następnie od 8 do 12 maja będzie trwała weryfikacja. 19 maja zostanie ogłoszona lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Następnie do 24 maja rodzice będą mieli czas, by potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. 25 maja będą znane listy dzieci, które zostały przyjęte do placówek. – Aktualnie do miejskich przedszkoli uczęszcza około 950 dzieci z rocznika 2010, które 1 września pójdą do klas pierwszych szkół podstawowych. Będą to miejsca dla dzieci, które wezmą udział w rekrutacji. Dodatkowo planowane jest uruchomienie 4 oddziałów przedszkolnych. Zatem liczba wolnych miejsc wyniesie około 1 050. Mogą się o nie ubiegać dzieci w wieku od 3 do 6 lat – informują w Urzędzie Miasta.
Łączna liczba miejsc w przedszkolach prowadzonych przez gminę wynosi około 3 900. Oprócz placówek publicznych w Płocku funkcjonuje także 11 niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych dotowanych przez gminę.
Wróćmy jednak do samej rekrutacji. Od 26 czerwca do 3 lipca będzie prowadzone postępowanie uzupełniające. 31 sierpnia zostanie podana ostateczna liczba wolnych miejsc w przedszkolach.
Warto jeszcze pamiętać o kilku sprawach. Według prawa oświatowego do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci zamieszkałe w danej gminie. Jeśli liczba dzieci jest większa od liczby wolnych miejsc, na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę takie kryteria jak: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka, jednego lub obojga rodziców oraz rodzeństwa. Komisja rekrutacyjna zwraca też uwagę, czy dziecko jest wychowywane przez jednego z rodziców lub jest objęte pieczą zastępczą.
Na drugim etapie rekrutacji – gdy dzieci uzyskały równorzędną liczbę punktów lub przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami – pod uwagę brane są kryteria ustalone przez organ prowadzący.
W Płocku takie zasady zostały przyjęte przez radnych podczas marcowej sesji Rady Miasta. Oto kryteria: rodzice dziecka pracują lub studiują w trybie dziennym – 64 pkt.; do danego przedszkola uczęszcza rodzeństwo dziecka – 32 pkt.; rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do danego przedszkola po raz pierwszy – 16 pkt.; rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje lub studiuje w trybie dziennym – 8 pkt.; rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola położonego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy rodzica – 4 pkt.; dziecko jest z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 2 pkt.
Żeby zapewnić wszystkim dzieciom możliwość uczęszczania do przedszkola, radni przyjęli także regulamin otwartego konkursu ofert oraz kryteria wyboru ofert na przyznanie dofinansowania z miejskiego budżetu dla niepublicznych placówek przedszkolnych.
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Cud, że nie doszło do tragedii

Płoccy policjanci ustalili kobietę kierującą samochodem volkswagenem new beetle, która na al. Piłsudskiego przejechała na …