Najnowsze informacje
fot. D. Ossowski

Biblioteka widmo

Biblioteka im. Zielińskich – jedna z najstarszych w Polsce, o statusie biblioteki naukowej, ze zbiorami, których pozazdrościć może jej niejedna placówka, od nowego roku przestaje działać. Powód: brak środków finansowych, szczególnie na płace dla pracowników. Dlaczego zamyka się bibliotekę z takimi tradycjami? Czy o kulturę, o edukację płocczan dba się w tym mieście za mało?
Jeszcze kilka lat temu nie było w Płocku lepszej biblioteki, zwłaszcza dla studentów kierunków humanistycznych, doktorantów, naukowców z całej Polski, którzy przyjeżdżali tu robić kwerendy. Wiele prac magisterskich i habilitacji powstało w oparciu o doskonały zbiór przedwojennych lokalnych czasopism dostępnych w wersji cyfrowej. Z biblioteki korzystali też licealiści i uczniowie przygotowujący się do matury. Stali bywalcy zauważyli, że ubywa bibliotekarzy, a czas oczekiwania na zamówione pozycje się wydłużył. Sukcesywnie skracano czas pracy czytelni. Wprowadzono natomiast możliwość wypożyczania książek. Było trudniej, ale placówka działała. Z drugiej strony – znacząco spadła liczba użytkowników, szczególnie tych korzystających z zasobów płockiej biblioteki cyfrowej. Było to spowodowane m.in. długotrwałą awarią systemu dLibra, ale po jej usunięciu użytkownicy powrócili.
Co się stało, że z końcem 2016 roku Towarzystwo Naukowe Płockie zdecydowało o zamknięciu biblioteki? Lakoniczny komunikat, który przesłano do płockich mediów brzmi: „(…) decyzją Zarządu Towarzystwa Naukowego Płockiego z dnia 12 grudnia 2016 roku naukowa Biblioteka im. Zielińskich TNP zostaje zamknięta od dnia 1 stycznia 2017 r. Zarząd TNP podjął tę decyzję po wyczerpaniu wszelkich sposobów na pozyskanie odpowiednich środków finansowych na funkcjonowanie Biblioteki. W związku z powyższym uprasza się o zwrot wypożyczonych książek w terminie do 15 stycznia 2017 r.”. Szanowni państwo – nie ma pieniędzy na bibliotekę. Nie ma nadziei na mecenasów?


Lena Szatkowska

Zobacz kolejny artykuł

Cud, że nie doszło do tragedii

Płoccy policjanci ustalili kobietę kierującą samochodem volkswagenem new beetle, która na al. Piłsudskiego przejechała na …